بانک قراردادهای حقوقی

اسناد حقوقی | نمونه قراردادها | آموزش های حقوقی

موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان

تلفن :۸۸۶۱۰۳۴۰       فکس : ۸۸۶۰۵۱۳۹

موبایل هماهنگی : 09120630842

ایمیل : info @ gharardad.org
www.gharardad.org

برای مراجعه حضوری به دفتر موسسه حتما از قبل از طریق ایمیل و یا تماس تلفنی هماهنگی بفرمایید

آدرس دفتر موسسه : تهران – خیابان انقلاب – کدپستی ۱۶۱۹۹۱۷۶۱۳