برای نقض در امور قراردادی استفاده از اظهارنامه رو توصیه می کنید؟

برای نقض در امور قراردادی استفاده از اظهارنامه رو توصیه می کنید؟

ghanoonmand در آبان ۳, ۱۳۹۴ پرسیده شده در امور قراردادها.
افزودن دیدگاه

براساس قانون کلا مطالبه حق از طریق اظهارنامه ممکنه و جزء اختیارات شماست و میتونید از این اختیار استفاده بکنید یا نه؛ و توصیه به ارسال اظهارنامه یا عدم ارسال آن بسته به متن توافق و اتفاقاتی که تاکنون افتاده داره. ولی زمانی که دینی باشه و مدیون علیرغم داشتن دینش رو پرداخت نکنه، برای گرفتن خسارت از زمان سررسید دین تا پرداخت دین، اثبات مطالبه لازمه، که حتما اظهار نامه تنظیم کنه. موفق باشید

vakil-m.eslami در آبان ۳, ۱۳۹۴ پاسخ داده شده.
افزودن دیدگاه

پاسخ شما

با ارسال پاسخ، شما سیاست‌های حریم شخصی و قوانین و مقررات را پذیرفته‌اید.