آموزش اصول قراردادنویسی

دوره های و کارگاه های آموزش اصول قراردادنویسی

سایت قرارداد بواسطه بهره گیری از بدنه دانشگاهی و سالها سابقه در حوزه تدریس در زمینه حقوق قراردادها در سطح دانشگاه‌های کشور، آمدگی دارد تا کلیه دوره های مرتبط با حقوق قراردادها را در محل سازمان ها و شرکت ها برگزار نماید