احتمال اخراج کارگران شهرداری نیشابور بخاطر تغییر قرارداد کار

گروه میثاق ؛ اعمال فشار «شهرداری نیشابور» برای تبدیل وضعیت قرارداد کارگران دائمی منطقه دو شهرداری باعث شده تا حدود ۳۰۰ نفر از این کارگران از سوی پیمانکار تهدید به اخراج شوند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران شهرداری نیشابور می‌گویند: طی یک ماه گذشته شهرداری نیشابور به صورت جدی تلاش کرده تا به هر طریق ممکن قرارداد کاری کارگران قرارداد مستقیم خدماتی منطقه دو را به وضعیت قرارداد پیمانی تبدیل کند.

این کارگران می‌گویند: تا پایان ماه گذشته حدود ۳۰۰ کارگر  خدماتی منطقه دو شهرداری نیشابور دارای قراردادهای مستقیم کار با شهرداری بودند که از ابتدای دی ماه جاری با تصمیم مدیریت شهری برای تبدیل وضعیت قراردادهای خود به پیمانکاری، تحت فشار قرار گرفته‌اند.

گفته می‌شود اصرار شهرداری نیشابور برای تبدیل وضعیت قرارداد دائمی کارگران درحالی است که طی روزهای گذشته به دلیل مخالف کارگران برای امضای قراردادهای جدید، پیمانکار آنها را تهدید به اخراج کرده است.

به گفته یکی از کارگران خدماتی شهرداری نیشابور؛ آنها طی چند روز گذشته برای پذیرش شرایط جدید کاری ازسوی پیمانکار تهدید شده‌اند. اخیرا کارفرمای شرکت پیمانکاری، کارگران را تهدید کرده که اگر تا صبح شنبه هفته آینده برای تبدیل وضعیت قراردادهای کار مدارک ارائه ندهند، اخراج خواهند شد و نیروی کار جدید جایگزین خواهد شد.

این کارگر خدماتی می‌گوید: پیمانکار از راننده ماشین‌های جمع‌آوری زباله مجموعه خواسته است که به بخش‌های اداری و مالی مراجعه کنند و سفته‌های ۶۰ میلیون تومانی در اختیارش قرار دهند.

او با اشاره به غیراخلاقی بودن این موضوع ادامه می‌دهد: این امر از آن رو صورت می‌گیرد که در صورتی که کارفرما خواست به تعهدات خود در برابر کارگر عمل نکند، کارگر را تحت فشار چک یا سفته‌ی امضا شده، قرار دهد تا از کارفرمای خود شکایت نکند، به خصوص در شرایطی که کارگران شهرداری منطقه دو نزدیک به ۱۰ سال است هیچ قراردادی با پیمانکاران امضا نکرده‌اند.

مشاوره حقوقی تخصصی در حوزه قراردادهای حقوقی

مطالعه بیشتر