ارتباط با ما

تماس با بانک نمونه قراردادهای حقوقی

گروه میثاق

خدمات حقوقی و تخصصی در حوزه قراردادها

نمونه قرارداد حقوقی - گروه میثاق

ارتباط با گروه میثاق


تلفن : ۸۸۶۰۵۱۳۹                فکس :  ۷۷۶۸۱۶۸۴

موبایل جهت امور هماهنگی : ۰۹۱۲۰۶۳۰۸۴۲

ایمیل : info @ gharardad.org

www.gharardad.org

برای مراجعه حضوری به دفتر موسسه حتما از قبل از طریق ایمیل و یا تماس تلفنی هماهنگی بفرمایید

آدرس دفتر موسسه : تهران – خیابان انقلاب – کدپستی ۱۶۱۹۹۱۷۶۱۳