تماس با بانک قراردادهای حقوقی “میثاق”

گروه میثاق و موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان

نمونه قرارداد حقوقی - گروه میثاق

تلفن :88610340       فکس : 88605139

موبایل جهت امور هماهنگی : 09120630842

ایمیل : info @ gharardad.org
www.gharardad.org

برای مراجعه حضوری به دفتر موسسه حتما از قبل از طریق ایمیل و یا تماس تلفنی هماهنگی بفرمایید

آدرس دفتر موسسه : تهران – خیابان انقلاب – کدپستی 1619917613