افغانستان میزان آب مندرج در قرارداد ۱۳۵۱ را به دریاچه هامون ایران سرازیر می کند

سخنگوی وزارت انرژی و آب افغانستان گفت که کابل مطابق با قرارداد سال ۱۳۵۱ خورشیدی که به امضای افغانستان و ایران رسیده است، سالانه ۸۵۰ میلیون متر مکعب آب رودخانه هلمند را اندازه گیری و آن را به رودخانه هیرمند و دریاچه هامون در ایران سرازیر می کند.

ایرنا: «عبدالبصیر عظیمی» افزود که اندازه گیری این میزان آب از سد «کمال خان » در استان نیمروز افغانستان واقع در نزدیکی مرز ایران صورت خواهد گرفت که در فاصله حدود ۱۰۰ کیلومتری مرز ایران ساخته می شود.
وی گفت که تکمیل فاز سوم سد کمال خان به تصویب رسیده و از جمله سدهایی است که ساخت آن در اولویت کاری قرار دارد و با ساخت این سد دیگر بحث ها میان ایران و افغانستان بر سر میزان سرازیر شدن آب رودخانه هیرمند به دریاچه هامون ایران، پایان خواهد یافت.

سخنگوی وزارت انرژی و آب افغانستان افزود که اندازه گیری آب در سد کمال خان در نزدیکی مرز ایران این مزیت را دارد که میزان آبی که باید بر اساس قرارداد به ایران سرازیر شود، بدون گذشتن از مسیری طولانی صورت می گیرد و بدون ضایع شدن آب به ایران می رسد.
با جدا شدن افغانستان از خاک ایران در سال ۱۸۵۷ میلادی، موضوع حقابه رودخانه هیرمند به عنوان یک مساله مورد بحث، بین دو کشور باقی ماند و ظاهر شاه در دوران پادشاهی خود (۱۹۳۳ تا ۱۹۷۳ میلادی) بر افغانستان، قراردادی جدید برای تقسیم آب رودخانه هیرمند با ایران منعقد کرد.

بر اساس این قرارداد که در سال ۱۳۵۱ خورشیدی میان امیرعباس هویدا نخست وزیر وقت ایران و«موسی شفیق»، همتای افغان وی به امضا رسید، مقرر شد سالانه ۲۰ درصد از آب رودخانه هیرمند به ایران سرازیر شود. پیش از آن، قراردادهای دیگری به صورت های ۳۰ درصد و ۵۰ درصد منعقد شده بود، اما هر کدام از آنها، بعد از مدتی متوقف شد.

مطابق قرارداد ۱۳۵۱ حقابه ایران از رودخانه هیرمند در هلمند افغانستان در هر ثانیه ۲۶ متر مکعب که حجم سالانه آن به ۸۵۰ میلیون متر مکعب می رسد، تعیین شد.
عظیمی از تکمیل فاز سوم سد کمال خان در استان نیمرزو همجوار مرزهای ایران، به عنوان بازی برد – برد میان ایران و افغانستان نام برد و افزود که با این اقدام، ایران به حق خود می رسد و افغانستان نیز از طریق این سد، آب را مدیریت خواهد کرد و استفاده از آن را نظام مند می سازد.

به گفته سخنگوی وزارت انرژی و آب افغانستان، فاز اول سد کمال خان در زمان «محمد داود» اولین رییس جمهوری افغانستان ساخته شده و فاز سوم که قرار است، به زودی کار تکمیل آن، آغاز شود در زمان «داود خان» کلنگ آن زده شده بود و پس از پیشرفتی اندک، به دلیل جنگ و ناامنی تا امروز ادامه عملیاتی آن متوقف شده بود.»

مطالعه بیشتر