امضای قرارداد با «قرارگاه» برای آزادراه تهران-شمال

آزادراه تهران-شمال با شرکت کره‌ای یادداشت تفاهم امضا کرده‌ که ممکن است به نتیجه برسد و ممکن است دو طرف به تفاهم نرسند.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ و نقل با تاکید بر این‌که آمادگی کامل برای ورود قرارگاه خاتم‌الانبیاء را به آزادراه تهران-شمال و امضای قرارداد با آنها را داریم، گفت:‌ قرارگاه توانمندی‌ بالایی در پروژه‌های عمرانی دارد که باید از آنها استفاده شود.

به گزارش تسنیم، علی نورزاد با اشاره به این‌که شرکت آزادراه تهران-شمال با شرکت کره‌ای یادداشت تفاهم امضا کرده است نه پیش‌قرارداد، اظهار کرد: شرکت آزادراه تهران-شمال با شرکت کره‌ای یادداشت تفاهم امضا کرده‌ که ممکن است به نتیجه برسد و ممکن است دو طرف به تفاهم نرسند.

وی با اشاره به این‌که متن این تفاهمنامه موجود است، تصریح کرد: طرف کره‌ای در قالب این تفاهمنامه تعهداتی دارد که باید ظرف مدت چهار ماه به آنها عمل کنند، در این صورت یادداشت تفاهم عملیاتی خواهد شد.

وی در خصوص حضور قرارگاه خاتم‌الانبیاء در این پروژه بیان کرد: هم وزیر راه و شهرسازی و هم بنده آمادگی کامل برای حضور قرارگاه را در این پروژه داریم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که قراردادهای ما برای ساخت زیربناهای حمل و نقل ۷۰ درصد از سوی سرمایه‌گذار و ۳۰ درصد از طرف وزارت راه است، گفت: مانند قراردادی که برای کنارگذر آزادراه جنوبی تهران نیز به همین روش امضا شده و قرارگاه خاتم الانبیاء ۷۰ درصد منابع مالی را تامین کرده و شرکت ساخت ۳۰ درصد.

نورزاد با تاکید بر این‌که بر این اساس همین الان آماده امضای قرارداد با قرارگاه خاتم‌الانبیاء هستیم، اظهار کرد: قرارگاه توانمند است و قطعا در زمان مقرر می‌تواند آزادراه را بسازد.

مطالعه بیشتر