انجام داوری در قراردادها

انجام داوری در قراردادهای تجاری – حل و فصل اختلافات قراردادی

در زمان بروز اختلاف در خصوص قراردادها، طرفین دعوا معمولا به مراجع قضائی مراجعه می نمایند لیکن اطاله دادرسی در دستگاه قضائی و نیز ضرورت رسیدگی تخصصی به برخی از دعاوی، منجر می گردد تا طرفین دعوا در حصول نتیجه کامیاب نباشند. بدیهی است که در صورت ارجاع اختلاف به مرجع داوری، رسیدگی ها بصورت کم هزینه تر و سریع تر و نتیجه بخش تر انجام خواهد بود.

سایت قرارداد با بهره گیری از گروهی از کارشناسان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی، و وکلای با سابقه دادگستری، ضمن قبول انجام امر داوری در قراردادها، نسبت به حل و فصل اختلافات قراردادی اقدام خواهد نمود.