جابرانصاری: قرارداد اس۳۰۰ در مسیر اجرا است

حسین جابر انصاری روز دوشنبه در نشست خبری در پاسخ به سوالی پیرامون پیگیری های جمهوری اسلامی برای اخذ غرامت از ایران در ایالات متحده آمریکا اظهار داشت: نخستین بحث آن است که غرامت گروگان های آمریکایی از محله جریمه ای که از یک بانک فرانسوی گرفته شده پرداخت می شود. بخشی از این مبلغ توسط دولت آمریکا برای آنچه که اصطلاحا به غرامت گروگان های آمریکایی در ایران نامیده می شود، اختصاص پیدا کرده است. در اینجا هیچ بحثی در مورد منافع و اموال ایران مطرح نیست.

ایرنا: وی در پاسخ به سوالی در خصوص تحویل سامانه اس ۳۰۰ و طرح شکایت ایران از روسیه در دادگاه لاهه گفت: یکی از توافقات بین ایران و فدراسیون روسیه این موضوع بود. در مقطعی روسیه به استناد قطعنامه های تحریم شورای امنیت اعلام کرد که امکان اجرای قرارداد نیست و براساس مکانیسم ها و ساز و کارها در قراردادهای بین المللی از این حیث ایران طرح شکایت برای استیفای حقوق دولت و ملت ایران را مطرح کرد.

جابر انصاری افزود: در فضای جدید پس از برجام، دولت فدراسیون روسیه آمادگی خود را برای تحویل سامانه و اجرای قرارداد دو جانبه بین المللی را و عمل به تعهداتش را اعلام کرد و در خصوص این موضوع بین دو طرف مذاکراتی صورت گرفته و در مسیر اجرا است. مهم استیفای حقوق ایران در قالب این قرارداد است که اگر محقق شود براساس توافقات جدید اقدامات انجام خواهد شد.

مطالعه بیشتر