ایدرو برای مطالعه سوسنگرد با یک شرکت اتریشی قرارداد امضا کرد

شرکت توسعه صنایع نفت و گاز گسترش ایرانیان (زیرمجموعه ایدرو) با شرکت اتریشی HOT ENG برای مطالعه میدان نفتی سوسنگرد قرارداد همکاری امضا کرد.

به گزارش شانا، ایدرو پیش از این، تفاهمنامه همکاری با هدف مطالعه میدان سوسنگرد با شرکت ملی نفت ایران امضا کرده بود و در همین زمینه، قرارداد همکاری با شرکتی اتریشی امضا کرده است.

منصور معظمی، رئیس هیات عامل ایدرو در این زمینه گفت: این قرارداد شامل تهیه و پشتیبانی فنی ( MDP ) میدان نفتی سوسنگرد است که ظرف مدت ۶ماه انجام می‎شود.

وی ادامه داد: بهره برداری از فضای پسابرجام در حوزه نفت و اجرا کردن  قراردادهای جدید نفتی ضرورت دارد.

نصراله زارعی، مدیرعامل شرکت توسعه صنایع نفت و گاز گسترش ایرانیان هم در این باره عنوان کرد: استخدام مشاور معتبر بین المللی از طریق مناقصه صورت گرفت و شرکت  HOT ENGINEERING که صاحب تجربه، تخصص و اعتبار لازم در این حوزه بوده انتخاب شد و بعد از تایید شرکت ملی نفت اطلاعات فنی جهت تکمیل مطالعات و منظور کردن روش‎های افزایش تولید در اختیار شرکت مشاور قرار داده می شود.

مطالعه بیشتر