ترجمه تخصصی متون حقوقی در حوزه قراردادها

تماس با بانک قراردادهای حقوقی “میثاق”

تلفن :۸۸۶۱۰۳۴۰       فکس : ۸۸۶۰۵۱۳۹

موبایل هماهنگی : ۰۹۱۲۰۶۳۰۸۴۲

ایمیل : info @ gharardad.org
www.gharardad.org

برای مراجعه حضوری به دفتر موسسه حتما از قبل از طریق ایمیل و یا تماس تلفنی هماهنگی بفرمایید

آدرس دفتر موسسه : تهران – خیابان انقلاب – کدپستی ۱۶۱۹۹۱۷۶۱۳