تماس با ما

تماس با سایت قرارداد – مرجع نمونه قرارداد و اسناد

وابسته به گروه حقوقی میثاق

ارائه خدمات حقوقی و تخصصی در حوزه قراردادها

ارتباط با گروه میثاق


تلفن : ۸۸۶۰۵۱۳۹ فکس : ۸۸۶۲۸۱۳۵

موبایل جهت امور هماهنگی و جلسات، سفارش تنظیم قرارداد : ۰۹۱۲۰۶۳۰۸۴۲

ایمیل : info @ gharardad.org

www.gharardad.org

آدرس دفتر مشاوره : تهران – خیابان انقلاب – کدپستی ۱۶۱۹۹۱۷۶۱۳

برای مراجعه حضوری به دفتر موسسه حتما از قبل از طریق ایمیل و یا تماس تلفنی هماهنگی بفرمایید