معرفی کتاب/ ت‍ح‍ل‍ی‍ل ح‍ق‍وق ق‍رارداده‍ا

ت‍ح‍ل‍ی‍ل ح‍ق‍وق ق‍رارداده‍ا

 ‏سرشناسه : آدام‍ز، ج‍ان ن‍ورم‍ن ، – ۱۹۳۹
‎Adams, Jhon Norman
‏عنوان و نام پدیدآور : ت‍ح‍ل‍ی‍ل ح‍ق‍وق ق‍رارداده‍ا/ ن‍وش‍ت‍ه ج‍ان آدام‍س ، راج‍ر ب‍راون اس‍ورد؛ ت‍رج‍م‍ه م‍ج‍ی‍د پ‍وراس‍ت‍اد
‏مشخصات نشر : ق‍م : م‍دی‍ن ، ۱۳۷۶.
‏مشخصات ظاهری : ص ۱۹۹
‏شابک : ‎۹۶۴-۹۱۲۴۹-۵-۰ب‍ه‍ا:۶۰۰۰ری‍ال ؛ ‎۹۶۴-۹۱۲۴۹-۵-۰ب‍ه‍ا:۶۰۰۰ری‍ال
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی ق‍ب‍ل‍ی
‏یادداشت : ع‍ن‍وان اص‍ل‍ی : ‎Understanding contract law written.
‏یادداشت : واژه ن‍ام‍ه
‏موضوع : ق‍رارداده‍ا — ق‍وان‍ی‍ن و م‍ق‍ررات
‏شناسه افزوده : ب‍راون‍زورد، راج‍ر، ‎Brownsword, Roger
‏شناسه افزوده : پ‍وراس‍ت‍اد، م‍ج‍ی‍د، م‍ت‍رج‍م
‏رده بندی کنگره : K۸۴۰/آ۴ت ۳ ۱۳۷۶
‏رده بندی دیویی : ۳۴۶/۰۲
‏شماره کتابشناسی ملی : م ۷۷-۳۰۸۳

مطالعه بیشتر