قرارداد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت میتسوئی و شرکاء

قرارداد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت میتسوئی و شرکاء

طرفین قرارداد

این قرارداد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی که وابسته به شرکت ملی نفت ایران بوده و طبق قوانین ایران تشکیل یافته و شرکت میتسویی و شرکاء ( از این به بعد در این قرارداد « میتسوئی » نامیده می شود ) منعقد می گردد و نظر به اینکه « شرکت پتروشیمی » مایل است از مزایای اقتصادی یک مجتمع عظیم پتروشیمی استفاده کرده و فرآورده های پتروشیمی و شیمیایی را به بهای ارزانی تهیه و در صورت امکان اقدام به تولید فرآورده ها و موارد دیگر نماید و نظر به اینکه « میتسوئی » مایل است با مصرف خوراک اولیه ارزان قیمت تا میزانی که در ایران تولید نماید و آنها را برای فروش به قیمت های قابل رقابت بین المللی توسط تشکیلات فروش وسیع بین المللی خود به بازارهای جهانی صادر نماید و یا آنها را برای فروش با قیمت های قابل رقابت به ژاپن صادر نماید و نظر به اینکه « شرکت پتروشیمی » و « میتسوئی » ( از این به بعد در این قرارداد « طرفین » نامیده می شوند » مایلند قراردادی به منظور احداث و بهره برداری از یک مجتمع ( از این به بعد در این قرارداد « مجتمع » نامیده می شود ) برای تولید و انبار نمودن و حمل و نقل و بازاریابی صدور الفین ها و آروماتیک ها و سودکوستیک و فرآورده های اشتقاقی و فرآورده های فرعی و مشتقات مربوط به آنها و سایر فرآورده های پتروشیمی و شیمیایی منعقد نمایند و نظر به اینکه به موجب قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب ۲۴ تیرماه ۱۳۴۴ به « شرکت پتروشیمی » اجازه داده شده که قراردادهایی از قبیل این قرارداد با مفاد موجود منعقد نماید و نظر به اینکه « شرکت پتروشیمی » اعلام داشته که قادر است ترتیب فراهم نمودن مقادیر لازم از خوراک اولیه کارخانه را که در ایران موجود باشد برای تولید فرآورده های فوق الذکر بدهد و مایل است در تهیه و فراهم کردن مواد مورد لزوم و خدمات دیگری که برای « مجتمع » لازم است مساعدت نماید و نظر به اینکه « میتسوئی » اعلام داشته که قابلیت لازم برای فراهم کردن مناسب ترین اطلاعات فنی مورد نیاز را دارا می باشد به نحوی که می توان اطمینان حاصل نمود که ایجاد و بهره برداری از « مجتمع » به نحو شایسته انجام گیرد و نظر به اینکه « میتسوئی » اعلام داشته که بازارهای لازم جهت حصول اطمینان  از فروش کلیه فرآورده های موجود جهت صادرات را دارا بوده و قادر است بازارهای دیگر را نیز بدین منظور به دست آورد و نظر به اینکه « شرکت پتروشیمی » مایل است با کمک « میتسوئی » فرآورده های مزبور را که جهت مصرف داخلی در ایران لازم می باشد به فروش رساند و نظر به اینکه «طرفین» توافق نموده اند به موجب این قرارداد یک شرکت سهامی به نام شرکت پتروشیمی ایران و ژاپن « سهامی خاص » ( از این به بعد در این قرارداد « شرکت » نامیده می شود ) تأسیس نمایند و در آن به طور مساوی شریک باشند و نظر به اینکه « طرفین قصد دارند مقررات این قرارداد با حسن نیت و صمیمت متقابل به مورد اجرا گذاشته شود و مساعی لازم را به بهترین وجه برای ترویج و توسعه و پیشرفت کار « شرکت » به عمل آورند و پیوسته متوجه بهترین منافع « شرکت » باشند .

علی هذا بین طرفین قرارداد به شرح زیر توافق می شود :

ماده ۱.

تعریف بعضی از اصلاحاتی که ذیلاً در این قرارداد به کار رفته از لحاظ این قرارداد به شرح زیر خواهد بود :

 1. « آروماتیک ها » یعنی بنزین و زایلن ها .
 2. (BPCD) یعنی شبکه در روز تقویمی
 3. « سود کوستیک » یعنی هیدروکسید سدیم .
 4. « سنت » یعنی سنت آمریکایی کشورهای متحده آمریکا ( یک صدم دلار آمریکایی ) .
 5. « واحد کلر ـ آلکالی » یعنی واحدی که کلرو سود کوستیک را به وسیله الکترولیز محلول کلرور دوسدیم در دستگاه های تجزیه الکترولیتی تهیه می نمایند .
 6. « آغاز بهره برداری تجارتی » یعنی تاریخی که « مجتمع » از طرف « شرکت » به صورتی که طبق طرح و مشخصات مربوطه قابل بهره برداری باشد قبول شود و « شرکت » عملیات مرتب « مجتمع » را برای بهره برداری و انبار نمودن و فروش فرآورده ها به عهده گرفته باشد .
 7. « شرکت » یعنی شرکت پتروشیمی ایران ـ ژاپن ( سهامی خاص )
 8. « مجتمع » یعنی جمع واحدها و کارخانه ها و وسایل و تسهیلات داخل و یا خارج کارخانه که بایستی توسط « شرکت » به منظور تولید الفین ها و آروماتیک ها و سود کوستیک و فرآورده های اشتقاقی و فرآورده های فرعی و مشتقات مربوط به آنها و سایر فرآورده های پتروشیمی و شیمیایی ساخته شود و به کار افتد .
 9. « روز » یعنی یک روز ۲۴ ساعته .
 10. « تاریخ اجرا » یعنی تاریخی که این قرارداد طبق مقررات قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب ۲۴ تیرماه ۱۳۴۴ به تصویب کمیسیون مشترک اقتصاد و دارای مجلسین ایران برسد .
 11. (IMF) یعنی صندوق بین المللی پول .
 12. « اراضی » عبارت است از اراضی اعم از اینکه پوشیده از آب باشد یا نباشد .
 13. « میتسوئی » یعنی شرکت میتسوئی و شرکاء (Mitsui & Co . Limited) یا هر شرکت یا شرکت های دیگری که تعهدات شرکت میتسوئی و شرکا به آن منتقل گردد .
 14. « نفتا » یعنی مخلوطی از اجزاء و برش های نفتی پالایشگاه آبادان که به عنوان ماده اولیه برای عملیات کارخانه آروماتیک مصرف می شود و مشخصات مشروح آن در قرارداد خرید نفتا به صورت خوراک اولیه کارخانه که بین « شرکت » و « شرکت » پتروشیمی منعقد خواهد شد تصریح خواهد گردید .
 15. « گاز طبیعی » یعنی گازتر و گاز خشک و کلیه هیدروکربورهای گازی دیگر که از چاه های نفت یا گاز به دست می آید ته مانده گازی که پس از جدا کردن هیدروکربورهای مایع از گازهای تر باقی مانده باشد که گاز طبیعی مذکور ممکن است دارای سایر ترکیبات گازی از قبیل هیدروژن سولفوره و انیدرید کربنیک و غیره نیز باشد .
 16. « شرکت پتروشیمی » یعنی شرکت ملی صنایع پتروشیمی یا هر سازمان دیگری که کلیه تعهدات شرکت ملی صنایع پتروشیمی مذکور به آن منتقل گردد .
 17. « نرخ رسمی تسعیر بانکی » عبارت است از نرخ تسعیر بانک مرکزی ایران در موقع خرید یا فروش .
 18. « الفین » یعنی آلکن ها از قبیل اتیلن و پروپیلن و آلکادین از قبیل بوتادین .
 19. « فوت مکعب » عبارت است از یک فوت مکعب استاندارد گاز در درجه حرارت ۶۰ درجه فارنهایت و فشار مطلق ۷/۱۴ پوند در هر اینچ مربع .
 20. « تن » یعنی یک تن متریک .
 21. « سال » یعنی یک سال تقویمی میلادی .

ماده ۲. تأیید و تصویب قرارداد

 1. « شرکت پتروشیمی » این قرارداد را بلافاصله پس از امضاء برای تأیید به شورای عالی صنایع پتروشیمی و مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران و هیأت وزیران و سپس برای تصویب به کمیسیون های مشترک اقتصاد و دارایی مجلسین ایران تقدیم خواهد داشت .  « شرکت پتروشیمی » برای اخذ تأیید و تصویب مقام های مذکور بهترین مساعی خود را به کار خواهد برد و تاریخ تصویب آن را به اطلاع « میتسوئی » خواهد رسانید .
 2. تصویب این قرارداد در کمیسیون مشترک اقتصاد و دارایی مجلسین ایران در حکم پذیرفتن کلیه تعهدات و اعطای کلیه معافیت ها , تسهیلات و مزایایی است که دولت ایران به موجب این قرارداد به عهده گرفته است , از جمله معافیت ها و مزایایی که طبق قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی در ایران مصوب ۷ آذرماه ۱۳۳۴ به شرکت های خارجی اعطا گردیده است و قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب ۲۴ تیرماه ۱۳۴۴ و اصلاحیه های قوانین مزبور در آینده .

ماده ۳. تأسیس شرکت سهامی

 1. « طرفین » موافقت می نمایند که برای تولید و ذخیره نمودن و حمل و نقل و بازاریابی و صدور الفین ها و آروماتیک ها , سود کوستیک و فرآورده های اشتقاقی و فرآورده های فرعی و مشتقات مربوط به آنها و سایر فرآورده های دیگر که مورد توافق قرار گیرد یک شرکت سهامی خاص تأسیس نمایند .
 2. جز در مواردی که در این قرارداد به نحو دیگری مقرر شده باشد « طرفین » در «شرکت » به طور مساوی سهیم خواهند شد .
 3. « شرکت » دارای تابعیت ایرانی خواهد بود و در کلیه مواردی که در این قرارداد و یا در اساسنامه « شرکت » ( از این به بعد در این قرارداد « اساسنامه » نامیده می شود ) پیش بینی نگردیده مشمول مقررات قانون تجارت ایران ( از این به بعد در این قرارداد « قانون تجارت » نامیده می شود ) خواهند بود .
 4. « اساسنامه » به صورتی که مورد موافقت « طرفین » واقع شود تنظیم خواهد شد .
 5. ظرف صد و هشتاد (۱۸۰) روز پس از تاریخ اجرای این قرارداد , « طرفین » , « شرکت » را به موجب قانون و آیین نامه ثبت شرکت ها در اداره ثبت شرکت ها در ایران به ثبت خواهند رسانید .
 6. « شرکت » در وهله اول تأسیسات اصلی زیر را ایجاد و تملک نموده و از آنها بهره برداری خواهد کرد :

الف) یک واحد الفین با ظرفیت سالانه تولید در حدود ۳۰۰.۰۰۰ تن متریک اتیلن و فرآورده های اشتقاقی از قبیل پروپیلن و بوتادائین و مواد دیگری که ممکن است ضمن عملیات تولید گردد .

ب) یک واحد آروماتیک با یک دستگاه احیاء کننده کاتالیتیک به ظرفیت تقریبی مصرف ۲۴۰۰۰ بشکه در روز جهت تولید مواد آروماتیک .

پ) یک واحد کلر ـ آلکالی جهت تولید در حدود ۲۵۰۰۰۰ تن سود کوستیک در سال .

ت) واحدهایی برای تولید فرآورده های اشتقاقی مانند اتیلن دای کلرید و پلی اتیلن با وزن مخصوص کم و پلی اتیلن با وزن مخصوص زیاد و اتیلن کلریکل و ایتایل بنزین و کومین و سایر فرآورده های اشتقاقی و فرآورده های فرعی مانند پروپان و بوتان از الفین ها و آروماتیک ها و سود کوستیک وکلر .

ظرفیت های تولید و ترکیب فرآورده ها ممکن است با توافق بعدی « طرفین » تعدیل گردد .

ماده ۴. سرمایه و وجوه اضافی مورد نیاز

 1. طبق برآوردی که به عمل آمده , جمع سرمایه گذاری اولیه در « مجتمع » بدون درنظر گرفتن سرمایه در گردش به انضمام هزینه لوله کشی و انبار و تسهیلات بارگیری و سایر تسهیلات مربوطه درحدود مبلغ سیصد و پنجاه و هشت میلیون دلار آمریکایی (۳۵۸.۰۰۰.۰۰۰ دلار آمریکایی ) خواهد بود . در هر صورت تفاهم حاصل است که مبلغ مذکور براساس میزان نرخ های جاری تسعیر صندوق بین المللی پول (IMF) فیمابین دلار آمریکا و ریال ایران و ین ژاپن یعنی هر دلار آمریکا به مبلغ ۷۵/۷۵ ریال و هر دلار آمریکا به مبلغ ۳۶۰ ین ژاپن محاسبه شده است .
 2. سرمایه اولیه « شرکت » که « شرکت » با آن سرمایه به ثبت خواهد رسید مبلغ یک میلیارد و پانصد و شانزده میلیون ریال ( ۱.۵۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال ) معادل در حدود بیست میلیون دلار آمریکا ( ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار آمریکا ) به نرخ جاری تسعیر صندوق بین المللی پول (IMF) مذکور در فوق خواهد بود که از سهام عادی هر سهم به ارزش اسمی یک میلیون ریال (۱.۰۰۰.۰۰۰ریال ) تشکیل می گردد و در « اساسنامه » به همین نحو قید خواهد شد . سرمایه « شرکت » گاه به گاه در صورتی که به نظر « طرفین » لازم باشد به نحوی که در « اساسنامه » مقرر می گردد افزایش خواهد یافت . تفاهم حاصل است که سرمایه « شرکت » تا زمان تکمیل ساختمان « مجتمع » باید به مبلغ سه میلیارد و هفتصد و هشتاد و  هشت میلیون ریال ( ۳.۷۸۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال ) معادل در حدود پنجاه میلیون دلار آمریکا (۵۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار آمریکا ) به نرخ جاری تسعیر صندوق بین المللی پول (IMF) مذکور در فوق بالغ و کلاً پرداخت گردد .
 3. کلیه سهام اولیه « شرکت » تعهد و بلافاصله پس از ثبت « شرکت » صادر خواهد شد . سهام شرکت نقدی و براین اساس خواهد بود که حداقل سی و پنج درصد (۳۵%) ارزش اسمی سهام بدواً و بقیه در یک (۱) یا چند قسط به مبالغی که گاه به گاه از طرف « شرکت » تعیین می گردد پرداخت خواهد گردید . توافق شده است که در هر حال سرمایه اولیه مذکور باید حداکثر تا هیجده (۱۸) ماه پس از تاریخ ثبت « شرکت » کلاً پرداخت گردد .
 4. « شرکت پتروشیمی » و « میتسوئی » هرکدام پرداخت پنجاه درصد (۵۰%) از سهام سرمایه « شرکت » را به مبلغ سه میلیارد و هفتصد و هشتاد و هشت میلیون ریال (۳.۷۸۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال ) تعهد خواهند نمود . « شرکت پتروشیمی » سهم خود را به ریال و « میتسوئی » سهم خود را به ین ژاپن یا به دلار آمریکا یا هر پول دیگری که به سهولت قابل تسعیر و مورد قبول بانک مرکزی ایران باشد خواهند پرداخت .
 5. « شرکت » ممکن است گاه به گاه سرمایه خود را افزایش دهد . هرگونه افزایش سرمایه بیش از مبلغ سه میلیارد و هفتصد و هشتاد و هشت میلیون ریال ( ۳.۷۸۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال) فوق الذکر که برای تکمیل « مجتمع » یا بعداً مورد نیاز باشد از طرف « شرکت پتروشیمی» و « میتسوئی » به طور مساوی تأمین و به نحوی که مورد توافق آنها قرار گیرد پرداخت خواهد شد .
 6. علاوه بر سرمایه « شرکت » , « شرکت پتروشیمی » و « میتسوئی » هرکدام مبلغ یک میلیارد و هشتصد و نود و چهار میلیون ریال ( ۱.۸۹۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال ) معادل در حدود بیست و پنج میلیون دلار آمریکا ( ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ دلار آمریکا ) به عنوان قرضه تبعی یا شرایط و مقرراتی که بعداً مورد توافق « طرفین » قرار می گیرد به « شرکت » خواهند پرداخت . قرضه های تبعی مذکور نقداً و به طور مساوی توسط « طرفین » در یک یا چند قسط و در تاریخ هایی که توسط « شرکت » معین می شود پرداخت خواهد شد لیکن در هر صورت قرضه های تبعی مزبور باید تا زمان تکمیل ساختمان « مجتمع » کلاً پرداخت گردد .
 7. پیش بینی می شود از بقیه وام مورد نیاز که مبلغ آن دویست و پنجاه و هشت میلیون دلار آمریکا ( ۲۵۸.۰۰۰.۰۰۰ دلار آمریکا ) می باشد حداکثر دویست و سی میلیون دلار آمریکا ( ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار آمریکا ) معادل هشتاد و دو میلیارد و هشتصد میلیون ین ژاپن (۸۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ین ) قسمتی به صورت وام های طویل المدت به ین ژاپن از طریق ترتیباتی که بین دولت ژاپن و دولت ایران داده خواهد شد و قسمتی به صورت وام های طویل المدت با حمایت بانک صادرات و واردات ژاپن و بانک های دیگر که ترتیب اخذ آنها از طرف « شرکت » توسط « میتسوئی » داده خواهد شد تأمین گردد , با این تفاهم که قسمت اعظم وسایل و بعضی از خدمات از ژاپن تهیه شود . در هر حال , نرخ ها و شرایط دو (۲) نوع وام فوق الذکر به طور میانگین از نرخ ها و شرایطی که در مکاتبات مربوط بین دولت ژاپن سازمان برنامه به نمایندگی از طرف دولت ایران تصریح گردیده نامساعدتر نخواهد بود .
 8. در حدود بیست و هشت میلیون دلار آمریکا ( ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ دلار آمریکا ) به منظور تأمین تغییرات طرح ریزی شده در حدود « مجتمع » و ارزهای اضافی که ممکن است احیاناً به منظور اختلاف نرخ های ارزهای مربوطه تا میزان مربوطه تا میزان مزبور مورد نیاز باشد توسط « میتسوئی » برای و از طرف « شرکت » به صورت اعتبارات صادراتی بازرگانی عادی با حمایت بانک صادرات و واردات ژاپن و بانک های دیگر تحصیل خواهد شد .
 9. در صورتی که برای تکمیل « مجتمع » به وام ها و اعتباراتی اضافی بر آنچه به طریق مذکور در فوق تأمین می گردد نیاز باشد « شرکت پتروشیمی » و « میتسوئی » در تحصیل این وجود اضافی با توجه به حفظ منافع شرکت به نحو احسن با شرکت همکاری خواهند نمود .
 10. « شرکت پتروشیمی » برای و از طرف « شرکت » ترتیب تحصیل تمام مبلغ ریالی لازم برای سرمایه در گردش « شرکت » را با شرایط و نرخ هایی که مورد توافق دو طرف قرار گیرد خواهد بود .
 11. چنانچه ضمانت « طرفین » از طرف مؤسسات وام دهنده به ناچار خواسته شود , توافق شده است که « شرکت پتروشیمی » و « میتسوئی » تضمین های لازم را برای اخذ وام های مذکور متساویاً فراهم نمایند . همچنین توافق شده است وام های طویل المدتی که به صورت ین ژاپن از طریق ترتیبات دولت به دولت تحصیل شده است به منزله آن است که توسط « شرکت پتروشیمی » تضمین شده و « شرکت پتروشیمی » وام های مزبور را بابت انجام سهم تعهد تضمین خود منظور خواهد نمود .
 12. همچنین تفاهم حاصل است که سهم « شرکت پتروشیمی » از کلیه نیازمندی های ارزی به حداقل تقلیل داده شود , به این ترتیب که تا حد امکان سهم سرمایه « شرکت پتروشیمی » جهت تأمین احتیاجات ریالی تخصیص داده شود .
 13. همچنین تفاهم و توافق حاصل است که « طرفین » با حسن نیت در اجرای تعهدات خود در این ماده با یکدیگر همکاری خواهند نمود .

ماده ۵. هیأت مدیره و بازرسان

 1. اصل تساوی « طرفین » در « شرکت » در هیأت مدیره « شرکت » منعکس خواهد بود . بنابراین نصف اعضای هیأت مدیره توسط « شرکت پتروشیمی » و نصف دیگر توسط « میتسوئی » به این سمت نامزد خواهند شد و « شرکت پتروشیمی » و « میتسوئی » حق خواهند داشت هر موقع هریک از اعضای هیأت مدیره را که توسط آنها نامزد شده برکنار و عضو دیگری را به جای او طبق مقررات « اساسنامه » نامزد نمایند .
 2. طی مدت هفت (۷) سال اول از تاریخ ثبت « شرکت » رئیس هیأت مدیره و قائم مقام مدیرعامل « شرکت » از مدیرانی خواهند بود که از طرف « شرکت پتروشیمی » نامزد خواهند گردید ونایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل « شرکت » از مدیرانی خواهند بود که از طرف « میتسوئی » نامزد خواهند گردید . این انتصابات مگر در مواردی که به نحو دیگری بین « طرفین » توافق شود متناوباً هر پنج ( ۵ ) سال یک بار از طرف « شرکت پتروشیمی » و « میتسوئی » به عمل خواهد آمد و تفاهم بر این است که برای مدت پنج (۵) سال اول پس از هفت (۷) سال اول فوق الذکر مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره از طرف « شرکت پتروشیمی » نامزد خواهند شد .
 3. هیأت مدیره امور « شرکت » را به نحوی که در « اساسنامه » مقرر خواهد گردید اداره خواهد کرد .
 4. اختیارات مدیرعامل طبق مقررات « اساسنامه » ناشی از هیأت مدیره بوده و توسط هیأت مدیره معین خواهد شد و مدیرعامل خط مشی « شرکت » را به نحوی که گاه به گاه توسط هیأت مدیره تعیین می گردد به موقع اجرا خواهد گذاشت و به عنوان عالی ترین مقام اجرایی مسئول حفظ حقوق و منافع « شرکت » خواهد بود .
 5. چنانچه موضوعی در هریک از جلسات هیأت مدیره به رأی گذاشته شود هریک از اعضای هیأت مدیره حق یک رأی خواهد داشت . در صورت تساوی آراء به منظور اخذ تصمیم در مورد وجه اختلاف موضوع مورد بحث به مجمع عمومی که طبق مقررات « اساسنامه » دعوت می شود ارجاع خواهد گردید . مقررات ماده ۶ این قرارداد در مورد رویه جلسات مجمع عمومی مصداق خواهد داشت .
 6. « شرکت » دارای دو (۲) بازرس خواهد بود که یک (۱) بازرس توسط « شرکت پتروشیمی » و یک (۱) بازرش توسط « میتسوئی » منصوب خواهد شد .

ماده ۶. اخذ رأی در مجامع عمومی

 1. در مجامع عمومی « شرکت » که ریاست آن به عهده رئیس هیأت مدیره و یا به نحو دیگری که در « اساسنامه » پیش بینی می شود خواهد بود هر صاحب سهم به موجب مقررات « اساسنامه» نسبت به هر سهمی که به نام وی ثبت شده دارای یک رأی می باشد . در صورت تساوی آراء در جلسه مجمع عمومی برای اتخاذ تصمیم در مورد موضوعی که باید نسبت به آن تصمیم گرفته شود موضوع مورد بحث فقط یک بار برای بررسی بیشتر تا تشکیل جلسه دیگری که باید به فاصله یک  (۱)  ماه از جلسه اول و یا در تاریخ دیرتری که با توافق معین می شود تشکیل گردد به تعویق خواهد افتاد .
 2. چنانچه در جلسه بعدی مجمع عمومی که به نحو مذکور تشکیل می گردد هنوز تساوی آراء باقی باشد موضوع جهت اخذ تصمیم به « طرفین » ارجاع خواهد گردید .

ماده ۷. توسعه

 1. « طرفین » بهترین مساعی خود را در توسعه ظرفیت تولید « شرکت » به کار خواهند برد و در صورت امکان تولید فرآورده های پتروشیمی و شیمیایی دیگری را علاوه بر آنچه که در مرحله اول تهیه می شود به همان سرعت که مصرف اضافی و بازارهای آتی توسعه می یابد شروع خواهند نمود با این تفاهم که هرگونه توسعه و تولید به نحو مذکور باید با تصویب « طرفین » به عمل آید . در مورد توسعه و تولید اضافی مزبور کلیه مقررات مربوط در این قرارداد همچنان شامل واحد یا واحدهای اضافی یا تسهیلات دیگری که ممکن است به وسیله « شرکت » ایجاد گردد خواهد شد .
 2. در صورتی که هریک از « طرفین » با توسعه و یا با شرایط آن در هر موقع که مورد توجه قرار گیرد موافقت ننماید توسعه مورد اشاره به عنوان موضوع جداگانه خارج از مقررات و حدود این قرارداد توسط « طرفین » مورد توجه قرار خواهد گرفت .

ماده ۸. فراهم کردن خوراک

 1. طی مدت این قرارداد « شرکت پتروشیمی » تعهد می نماید ترتیب فراهم نمودن خوراک اولیه « مجتمع » و خوراک اولیه هر نوع تغییر در عملیات و توسعه آتی « مجتمع » را به نحوی که مورد توافق « طرفین » قرار گیرد تا آنجا که منابع داخلی اجازه دهد تأمین کند .

« شرکت » موافقت می نماید خوراک اولیه مزبور را از منابع داخلی مزبور که موجود بوده و یا در آینده موجود خواهد بود به موجب مقررات و شرایط اصولی بندهای ذیل این ماده تحویل گیرد .

الف) گاز طبیعی …………

ب) نفتا…………..

پ) نیروی برق …………

ت) آب ………….

ث) نمک ……………..

 1. بلافاصله پس از ثبت قراردادهای لازم با تهیه کنندگان مختلف برای خرید خوراک اولیه به نحوی که در این ماده مشخص گردیده توسط شرکت منعقد خواهد گردید .

ماده ۹. اراضی حق عبور و سایر حقوق ارتفاقی

شرکت آزاد خواهد بود اراضی و حق عبور و سایر حقوق ارتفاقی مورد نیاز خود را رأساً تحصیل نمود . این نیازمندی ها ممکن است برحسب درخواست شرکت توسط شرکت پتروشیمی تحصیل و در اختیار شرکت گذارده شود . چنانچه اراضی و حق عبور و سایر حقوق ارتفاقی توسط شرکت پتروشیمی تحصیل گردد , تحصیل نیازمندی های مذکور بر طبق رویه و مشمول شرایط مقرر در اساسنامه شرکت ملی نفت ایران خواهد بود . بهای خرید یا اجاره بهای پرداختی جهت تحصیل این گونه اراضی و حق عبور و سایر حقوق ارتفاقی و همچنین هزینه هایی که از این بابت به عمل آید توسط شرکت به شرکت پتروشیمی مسترد خواهد شد .

ماده ۱۰. تأمین احتیاجات عمومی

شرکت ممکن است تأسیسات لازم برای تأمین احتیاجات عمومی خود را رأساً بنا نموده و مورد بهره برداری قرار دهد و یا ممکن است قسمتی و یا تمام احتیاجات عمومی خود را از مؤسسات موجود تهیه کننده این گونه احتیاجات خریداری نماید .

ماده ۱۱. تأمین مسکن

پیش بینی می شود که شرکت با یک مؤسسه یا پیمانکار قراردادی منعقد نماید تا به موجب آن قرارداد مؤسسه یا پیمانکار مزبور منازل لازم و وسایل رفاه مورد نیاز شرکت را ساخته و در مقابل اخذ اجاره بها به نحوی که در قرارداد مزبور توافق می شود در اختیار شرکت بگذارد .

ماده ۱۲. تسهیلات بندرگاه

 1. شرکت پتروشیمی بهترین مساعی خود را به کار خواهد برد که حق استفاده از تسهیلات موجود بارگیری و باراندازی را جهت رفع نیازمندی های شرکت برای شرکت تحصیل نماید . هزینه استفاده از این گونه تسهیلات به حساب شرکت منظور خواهد شد .
 2. ساختمان بندرگاه ها و اسکله ها و تسهیلات بارگیری و باراندازی در ایران که ممکن است برای شرکت مورد لزوم واقع گردد احتیاج به موافقت قبلی و کتبی دولت ایران خواهد داشت که چنین موافقتی بدون دلیل موجه مورد رد یا تأخیر واقع نخواهد شد و شرکت پتروشیمی برای کسب موافقت مزبور بهترین مساعی خود را به کار خواهد برد . این گونه تأسیسات به تملک یا اجاره شرکت درآمده و برای استفاده شرکت تحت نظارت و مطابق طرح و مشخصات شرکت طراحی و ساخته می گردد . تأسیسات مزبور پس از تکمیل به عنوان قسمتی از تأسیسات شرکت به وسیله شرکت اداره خواهد شد .
 3. شرکت حق خواهد داشت مواد و مصالح و ماشین آلات و وسایل و فرآورده های خود را از طریق راه ها و خطوط آهن و اسکله های عمومی و تأسیسات مربوطه در مقابل پرداخت حقوق و عوارض عادله و بدون تبعیض به تهیه کنندگان این قبیل خدمات حمل و نقل نماید . در موردی که تأسیسات بندری و تسهیلات بارگیری و باراندازی در تملک شرکت یا شرکت پتروشیمی یا شرکت های وابسته به آن بوده و به وسیله آنها اداره می شود شرکت و شرکت های کشتیرانی که بار متعلق به شرکت یا برای شرکت را حمل ونقل می کنند از پرداخت عوارض و حقوق بندری و پرداخت های مشابه معاف می باشند به استثنای حقوقی که به شرح زیر بدون تبعیض تعلق می گیرد :

الف) حق ورود کشتی به دهانه بندر.

ب) حق ورود کشتی به بندر .

ج) حق بارگیری و تخلیه در آب های بندر براساس هر تن خالص بار که بارگیری و یا تخلیه می شود .

د) حقوق متعلقه برای سایر خدمات در صورت تقاضا از طرف شرکت و انجام آن از طرف سازمان بنادر .

ماده ۱۳. طراحی و ساختمان و عملیات اولیه

 1. طرفین از تاریخ اجرای این قرارداد در اسرع وقت کلیه عملیات لازم را برای ساختمان و به کار انداختن مجتمع معمول خواهند داشت .
 2. طرفین کمک های فنی لازم در مورد طراحی و ساختمان و عملیات مجتمع را بر طبق مفاد قراردادهای خدمات و کمک های فنی برای شرکت تأمین و یا موجبات تأمین آنها را فراهم خواهند نمود در اسرع وقت ممکن پس از ثبت شرکت طرفین موجبات انعقاد قراردادهای لازم را با شرکت که در آنها حدود و شرایط و مقررات قابل قبول دو طرف برای انجام این گونه خدمات و پرداخت های مربوطه به آن خدمات مشخص خواهد شد فراهم خواهند نمود .
 3. طراحی و ساختمان مجتمع توسط یک یا چند پیمانکار مهندسی واجد صلاحیت و معتبر که مورد قبول شرکت باشد به موجب یک یا چند پیمان براساس قیمت مقطوع که از طریق مناقصه واگذار شده باشد انجام خواهد گرفت . هرگاه انعقاد پیمان براساس قیمت مقطوع و از طریق مناقصه مناسب تشخیص داده نشود مبنای دیگری برای انتخاب پیمانکار یا پیمانکاران با توجه مخصوص به صرفه جویی و قابلیت اعتماد و صلاحیت آنها و مدت انجام کار اتخاذ خواهد شد .
 4. تصمیمات مربوط به انتخاب فرآیندها و اختراعات و لیسانس ها و مؤسسات مهندسی و پیمانکاران و محل واحدها و تأسیسات خارج مجتمع و سایر تصمیمات مربوط به مجتمع که ایجاب نماید قبل از به ثبت رساندن شرکت اتخاذ گردد متفقاً توسط طرفین با توجه به مطالعات مهندسی و سایر مطالعاتی که با توافق طرفین تصمیم به اجرای آن گرفته می شود اتخاذ خواهد شد و پس از ثبت شرکت تصمیم در این گونه موارد توسط شرکت اتخاذ خواهد گردید.

چنانچه هریک از نیازمندی های فوق که تحت بررسی مشترک می باشد در تملک و یا تحت کنترل یکی از طرفین باشد انتخاب آن باید با تصویب طرف دیگر باشد با این تفاهم که مبالغی که برای تأمین هریک از نیازمندی های مزبور منظور می شود نباید از مبالغی باشد که با توجه به شرایط و مقررات کلی تأمین هریک از نیازمندی های مزبور برای دیگران منظور می گردد .

 1. به شرکت اختیار داده می شود که کلیه امور مربوط به تولید و انبار نمودن و حمل و نقل و بازاریابی و صدور و سایر عملیات از جمله موارد زیر را که به موجب این قرارداد مجاز به انجام آن گردیده است تصدی و اداره نماید :

الف) نصب و بهره برداری از کارخانه ها و تسهیلات به منظور تولید الفین ها و اروماتیک ها و سود کوستیک و فرآورده های فرعی و مشتقات مربوط به آنها و سایر فرآورده هایی که ممکن است تولید آنها در آینده مورد توافق طرفین قرار گیرد .

ب) دایر نمودن و بهره برداری از معادن نمک و یا ایجاد تسهیلات استخراج نمک جهت تولید نمک که ممکن است برای عملیات شرکت مورد نیاز باشد .

پ) حمل خوراک اولیه و سایر مواد به محل مجتمع و انبار نمودن فرآورده های تولید و مواد لازم جهت تولید فرآورده ها و حمل فرآورده های مزبور .

ت) عرضه و فروش کلیه فرآورده های مذکور در بند (الف) فوق و سایر فرآورده های تولیدی از گاز طبیعی و مواد خام دیگر . این گونه عملیات عرضه و فروش محصولات از جمله صادرات به موجب مقررات ماده ۱۵ این قرارداد انجام خواهد گرفت .

ث) تحصیل بیمه های مورد نیاز از جمله بیمه دریایی و بیمه نصب و سایر بیمه های لازم براساس مقررات و شرایط قابل رقابت بین المللی نسبت به هزینه و نوع خدمت به نحوی که توسط شرکت تعیین خواهد شد .

 1. شرکت حق خواهد داشت تا آنجا که برای امور مربوط به تولید و انبار نمودن فرآورده ها و حمل و نقل و عرضه و فروش و صدور و سایر فعالیت های مجاز در این قرارداد از جمله آنچه که برای اجرای هدف های شرکت ضروری بوده و یا مورد پیدا نماید عملیاتی از قبیل موارد زیر انجام دهد ( که البته محدود به این موارد نخواهد بود ) :

آباد کردن اراضی و دور ریختن مواد زائد و حفر گودکنی و ساختمان و نصب پی ریزی و تهیه و به کار انداختن و یا نگهداری معادن و حفره ها و گودال ها و خندق ها و حفاری ها و سدها و آب گذرها و مجاری فاضلاب و مجاری آب و سایر کارهای ساختمانی مربوط به عملیات مجاز در این قرارداد , نصب و نگهداری و بهره برداری از خطوط لوله و تلمبه خانه ها و مراکز کوچک و بزرگ تولید نیرو و خطوط انتقال نیرو و تلگراف و تلفن و رادیو و سایر وسایل مخابراتی و بارانداز و اسکله کوچک و بزرگ و لوله های بارگیری بندر و کشتی ها و وسایل نقل و انتقال و خطوط آهن و پل ها و سایر وسایل حمل و نقل و کارخانه ها و انبارها و ساختمان های اداری و خانه ها و توقف گاه ها وکارگاه ها و تعمیرگاه ها و سایر تأسیسات بهره برداری که به نظر شرکت برای اجرای مفاد این قرارداد لازم باشد و یا هرگونه ارتباطی با عملیات مجاز شرکت داشته باشد . کارهای ساختمانی و تأسیسات مذکور ممکن است در محل یا محل هایی که شرکت تعیین می نماید قرار داشته باشد مشروط بر اینکه محل عملیات دیگران در آن ناحیه نباشد و علاوه بر این برای آباد کردن اراضی و ساختمان و بهره برداری و نگهداری کلیه خطوط آهن و تلگراف وتلفن و وسایل بی سیم و سایر وسایل ارتباطی موافقت قبلی و کتبی دولت ایران کسب گردد و دولت ایران بدون دلیل موجه از موافقت مزبور خودداری و یا در اعلام این موافقت تأخیر نخواهد نمود .

ماده ۱۴. کارکنان و کارآموزی

 1. استخدام اتباع خارجی از جمله کارمندان ارشاد و کارمندان فنی و بهداری تا آنجا که به نحو معقول مقدور باشد از لحاظ تعداد محدود خواهد بود و با توجه لازم به شایستگی و توانایی و تجربه و امکان وجود کارمندان ایرانی به عمل خواهد آمد . تفاهم حاصل است که برای تأمین نیازمندی های فوق الذکر کارمندانی که از طرف میتسوئی به عنوان قرض در اختیار شرکت گذارده می شوند به عنوان کارمندان شرکت تلقی خواهند شد .
 2. شرکت پتروشیمی در استخدام کارکنان ایرانی واجد شرایط مورد لزوم شرکت به شرکت مساعدت خواهد نمود . طرفین شرکت را کاملاً حمایت خواهند کرد تا بتواند طرح ها و برنامه های لازم برای آموزش اتباع ایران در ایران و خارج به طور کلی و بالاخص با توجه اکید به آموزش افراد ایرانی جهت جایگزینی اتباع خارجی تهیه نموده و به مورد اجرا بگذارد .
 3. هریک از طرفین حق خواهند داشت هزینه های مربوط به تأمین کارمند را بر اساس غیرانتفاعی بر طبق مقررات پرسنلی موجود خود در مورد کارمندانی که به عنوان قرض در اختیار گذارده اند و کارمندان شرکت تلقی می گردند وصول نمایند .

ماده ۱۵. فروش

 1. فروش کلیه فرآورده های تولیدی شرکت به نحو مذکور در زیر مورد توافق طرفین قرار گرفته است :

الف) میتسوئی تعهد می نماید کلیه فرآورده های شرکت را که برای صادرات موجود باشد به صورت قرارداد یا قراردادهای طویل المدت خرید که مورد توافق طرفین قرار گیرد ابتیاع نماید . برای اجرای این تعهد و به منظور حصول اطمینان از برداشت فرآورده های شرکت که برای صادرات موجود می باشد . میتسوئی در موقع مقتضی یک قرارداد فروش با شرکت امضاء خواهد نمود .

ب) مصرف داخلی ایران برای هریک از فرآورده های شرکت از طرف شرکت به شرکت پتروشیمی تحویل خواهد گردید . مشروط بر اینکه جمع مقدار دریافتی شرکت پتروشیمی از هریک از این گونه فرآورده ها از میزان پنجاه درصد (۵۰%) تولید آن فرآورده تجاوز نکند مگر آنکه به نحو دیگری بین طرفین توافق گردد .

 1. قیمت فرآورده هایی که توسط شرکت تولید و به ژاپن صادر می شود و از طرف شرکت به حساب میتسوئی منظور می گردد براین اساس خواهد بود که قیمت این گونه فرآورده ها پس از پرداخت حقوق گمرکی در ژاپن در بازارهای داخلی ژاپن قابل رقابت باشد . قیمت فرآورده هایی که توسط شرکت تولید و به کشورهایی به غیر از کشور ژاپن صادر می شود و از طرف شرکت به حساب شرکت پتروشیمی و میتسوئی منظور می گردد باید برای طرفین مساوی باشد .
 2. قیمتی که بابت فرآورده های مشتقه از قبیل اتیلن دی کلراید و اتیل کلایکول و پلی اتیلن با وزن مخصوص کم و وزن مخصوص زیاد و سایر این قبیل فرآورده ها و مشتقات آنها توسط شرکت به حساب شرکت پتروشیمی منظور می گردد در موقع مقتضی که از برداشت فرآورده های مزبور اطمینان حاصل باشد بعداً بین طرفین مورد مذاکره قرار گرفته و تعیین خواهد شد .
 3. با وجود مراتب فوق قیمت های مورد اشاره بالا به نحوی تعیین خواهد شد تا حدی که عملاً ممکن باشد سود سرمایه عادلانه نصیب ساختمان سهام شرکت گردد .

طرفین قبل از آغاز بهره برداری تجارتی فعالیت های مقدماتی بازاریابی را در ایران به منظور فروش فرآورده های تولیدی شرکت به موجب برنامه و تخصیص هزینه ای که مورد توافق طرفین قرار خواهد گرفت انجام خواهند داد . تفاهم حاصل است که ضمن این فعالیت های مقدماتی بازاریابی , طرفین بهترین رویه را جهت فروش فرآورده های شرکت در ایران بررسی و تعیین خواهند نمود .

ماده ۱۶. حساب ها به چه پولی نگاه داشته خواهد شد ـ ارز

 1. دفاتر اصلی و محاسبات شرکت به فارسی و به ریال نگاهداری می شود و چنانچه ایجاب نماید به انگلیسی ترجمه و به ین ژاپن تبدیل خواهد شد . بدین منظور تبدیل ارز به ریال و ریال به ارز به نرخ های معادل واقعی ماهیانه خواهد بود که طبق مقررات بند (۲) ذیل طی آخرین ماه قبل که ارزهای خارجی و ریال به یکدیگر تبدیل شده تعیین می گردد . در آخر هر دوره سالیانه مابه التفاوت حاصل از تغییرات نرخ ارز در دفاتر شرکت برحسب مورد به مخارج عملیات شرکت اضافه و یا از آن کسر خواهد گردید .
 2. دولت ایران اطمینان می دهد که ترتیباتی فراهم خواهد آورد که شرکت و میتسوئی بتوانند ریال را در مقابل دلار آمریکا یا ین ژاپن یا هرگونه ارز قابل قبول بانک مرکزی ایران به نرخ رسمی تسعیر بانکی خریداری نمایند . هرگونه کارمزد و حقوق و عوارض مشابه جزء لاینفک نرخ ارز محسوب خواهد شد .
 3. دولت ایران وسایلی فراهم می آورد تا هرگونه سود سهام و وجوه دیگر پرداختی شرکت به میتسوئی را بتوان آزادانه و به نرخ رسمی تسعیر تبدیل به دلار آمریکا و ین ژاپن و یا هرگونه ارز قابل قبول بانک مرکزی ایران کرد و بدون محدودیت از ایران به خارج انتقال داد .
 4. شرکت و میتسوئی هیچ یک ملزم نیستند هیچ قسمت از وجود مربوط به خود را به ریال تبدیل نمایند یا چنین تلقی شود که به چنین عملی مبادرت ورزیده اند مگر وجوه لازم برای تأمین هزینه عملیات خود در ایران که آن وجوه چنانچه مورد قبول بانک مرکزی ایران باشد از طریق هریک از بانک های مجاز آزادانه به ریال تبدیل خواهد شد .
 5. در مدت این قرارداد و پس از پایان آن شرکت و میتسوئی هیچ کدام ممنوع نخواهند بود از این که در داخل یا خارج ایران آزادانه حساب های بانکی افتتاح و از طریق هرکدام از حساب های خودپرداخت هایی به عمل آورند و هرگونه وجوه و یا دارایی از جمله حساب های بانکی را آزادانه در خارج از ایران داشته باشند و یا آن را نقل و انتقال دهند ولو آنکه این وجوه یا دارایی از عملیات آنها در ایران به دست آمده باشد و همچنین ممنوع نخواهند بود از اینکه حساب هایی به ارز خارجی در هریک از بانک های مجاز داشته باشند و وجوه موجود در بستانکار حساب های خود را تا حدودی که وجود و دارایی های مزبور به وسیله شرکت و میتسوئی طبق مقررات این قرارداد به ایران وارد شده و یا از عملیات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاه داشته یا به دیگری منتقل نموده و یا از ایران به خارج انتقال دهند .
 6. دولت ایران اطمینان می دهد که بعد از خاتمه این قرارداد وجوهی که به ریال در اختیار شرکت یا میتسوئی باشد تا آنجا که وجوه مزبور طبق این قرارداد به ایران وارد شده باشد به درخواست آنان و بدون هیچ گونه تبعیض به نرخ رسمی تسعیر بانکی به دلار آمریکا یا ین ژاپن یا هر ارز خارجی دیگر که مورد قبول بانک مرکزی ایران باشد قابل تبدیل باشد .
 7. مدیران و یا کارمندان غیرایرانی شرکت یا میتسوئی و خانواده آنها ممنوع نخواهند بود از اینکه وجوه یا دارایی خود را در خارج از ایران آزادانه نگاه داشته یا انتقال دهند و می توانند هر قسمت از این وجوه را که برای حوایج آنها ولی نه به منظور سفته بازی ضروری باشد به ایران انتقال دهند . این قبیل اشخاص مجاز نخواهند بود که در ایران معاملات ارزی از هر قبیل به جز از طریق یکی از بانک های مجاز یا طریق دیگر که دولت ایران معین کند انجام دهند .
 8. هریک از مدیران و یا کارمندان غیرایرانی شرکت یا میتسوئی تا حدودی که حقوق آنان به ریال ایران پرداخت می‌شود حق خواهند داشت طی هر سال در مدت ادامه خدمت خود در ایران مبلغی معادل حداکثر پنجاه درصد حقوق خالص ( پس از کسر مالیات ) خود را در آن سال به دلار آمریکا یا ین ژاپن و یا در صورت درخواست آنها به ارز قابل قبول بانک مرکزی ایران آزادانه از ایران به خارج انتقال دهند .
 9. هر یک از مدیران یا کارمندان غیر ایرانی شرکت یا میتسوئی در خاتمه خدمت خود در ایران که ایران را ترک می نمایند حق خواهند داشت مبلغی که از پنجاه درصد حقوق خالص ( پس از کسر مالیات ۲۴ ماه اخیر خدمت آنها ) متجاوز نباشد به دلار آمریکا یا ین ژاپن و یا در صورت درخواست آنها به ارزی قابل قبول بانک مرکزی ایران آزادانه از ایران به خارج انتقال دهند .

ماده ۱۷. مالیات

 1. به جز در مواردی که در این قرارداد به نحو دیگری مقرر شده است , شرکت پتروشیمی و میتسوئی و شرکت نسبت به سود ویژه حاصله از عملیات مقرر در این قرارداد و در اساسنامه طبق قوانین مالیات بر درآمد ایران که در هر موقع قابل اجرا باشد مشمول پرداخت مالیات خواهند بود .
 2. بدهی مالیاتی شرکت براساس سود ویژه حاصله از عملیات مقرر در این قرارداد تعیین و بر طبق روش حسابداری معمول احتساب خواهد شد .
 3. شرکت دارایی قابل استهلاک خود را ظرف مدت دوازده (۱۲) سال پس از آغاز بهره برداری تجارتی به نحو مقرر در اساسنامه مستهلک خواهد نمود .
 4. با وجود مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده سود ویژه شرکت و سود سهام پرداختی به صاحبان سهام برای مدت پنج سال (۵) از آغاز بهره برداری تجارتی از همه تأسیسات عمده مجتمع از پرداخت مالیات بر درآمد ایران معاف خواهد بود .
 5. علاوه بر دوره معافیت مندرج در بند (۴) فوق و مشروط به رعایت کلیه شرایط و مقررات هرگونه قانون موجود یا جدید در زمینه معافیت های مالیاتی , شرکت حق دارد از معافیت های موجود یا جدید و نرخ های نازل تر مالیاتی که به مؤسسات تولیدی مشابه اعطا گردیده باشد بهره مند شود .

ماده ۱۸. حدود مالیات

 1. هیچ گونه مالیات و عوارضی از هر قبیل که باشد چه مرکزی و چه محلی وصول نخواهد شد مگر مالیات ها و عوارضی که بدون تبعیض بوده و نرخ آنها از نازل ترین نرخ های شامل حال سایر صنایع جدید مشابه که با مشارکت سرمایه خارجی در ایران تأسیس  می گردد و فرآورده های خود را برای صادرات تولید می نماید بیشتر نباشد .
 2. هیچ گونه مالیات در هیچ موقع از صادرات فرآورده هایی که از عملیات شرکت به دست می آید وصول نخواهد شد.
 3. پرداخت هایی که به شرح ذیل در خارج از ایران به حساب شرکت و با موافقت شرکت به عمل آمده و به حساب شرکت منظور گردیده به منزله درآمد حاصله در خارج از ایران بوده و با وجود هرگونه مقررات مغایر این موضوع در قوانین مالیات بردرآمد ایران مشمول مالیات ایران نخواهد بود :

الف) پرداخت به عاملین فروش در خارج .

ب) پرداخت به عاملین خرید در خارج .

پ) پرداخت کرایه کالای صادراتی

ت) پرداخت های حق بیمه به کارگزاران و عاملین شرکت های خارج از ایران .

ث) پرداخت های مربوط به حق اختراع و حق لیسانس و دانش فنی و کارآموزی و خدمات مهندسی و فنی که خارج از ایران تحصیل می گردد .

ماده ۱۹. واردات و گمرک

 1. کلیه ماشین آلات ـ وسایل ـ ابزار ـ ادوات ـ قطعات یدکی ـ مصالح ـ الوارـ مواد شیمیایی ـ مواد ضروری برای اختلاط و کاتالیست ها ـ وسایل خودرو و سایر وسایط نقلیه ـ قایق و سایر وسایل حمل و نقل ـ وسایل ارتباطی ـ هر نوع مصالح ساختمانی ـ آلات فولادی ـ اشیاء و لوازم اداری ـ لوازم لابراتوار ـ لوازم آزمایش ـ حوایج کشتی ـ خواروبار و مواد غذایی ـ البسه استحفاظی و لوازم آن ـ وسایل تعلیماتی ـ دارو و کلیه لوازم و  وسایل طبی ـ کیسه و سایر وسایل بسته بندی و کلیه اجناس دیگری که منحصراً از لحاظ   صرفه جویی و حسن جریان در انجام ساختمان واحدها و عملیات بهره برداری از آنها و توسعه های آتی شرکت ضروری باشد یا معافیت ازهرگونه حقوق گمرکی و عوارض ـ حق ثبت سفارش ـ حقوق کنسولگری ـ مالیات بهداشت و تشویق صادرات و سایر عوارض و مالیات های مستقیم یا غیرمستقیم و پرداخت های مشابه به هر عنوان بدون پروانه ورودی وارد خواهد شد به جز در مورد بعضی از اقلام از قبیل مواد محترقه و داروهای مخدر که ورود آنها از نظر حفظ مصالح عمومی و رویه دولت ایران محتاج به اخذ پروانه خاص می باشد .
 2. شرکت میتسوئی حق خواهند داشت محصولات شرکت را صادر نمایند و در هر موقع که لازم باشد اشیایی را که به وسیله آنها وارد شده با تصویب شرکت پتروشیمی که چنین تصویبی بدون دلیل موجه مورد رد و یا تأخیر واقع نخواهد شد بدون هیچ گونه پروانه و با معافیت از هرگونه حقوق و مالیات و یا عوارض و پرداخت های مشابه آن مجدداً صادر نمایند .
 3. شرکت همچنین حق خواهد داشت با تصویب شرکت پتروشیمی که چنین تصویبی بدون دلیل موجه مورد یا رد و یا تأخیر واقع نخواهد شد اشیایی را که وارد کرده است در ایران به فروش برساند با این تفاهم که در این صورت مسئولیت پرداخت حقوق متعلقه و همچنین انجام تشریفات لازمه طبق مقررات جاری به عهده خریدار خواهد بود و خریدار اسناد ترخیص لازم را نیز در اختیار شرکت خواهد گذارد .
 4. در مقابل پرداخت حقوق گمرکی و سایر مالیات ها و  عوارضی که در موقع ورود معمولاً به اجناس تعلق می گیرد اجناسی که برای استفاده و مصرف مدیران و کارکنان شرکت و کارکنان میتسوئی که برای شرکت خدمت می کنند و بستگان تحت تکفل ایشان مناسب تشخیص داده شود بدون لزوم هیچ گونه پروانه ورودی و با معافیت از مقررات هر نوع انحصار دولت ایران وارد خواهد شد ولی این قبیل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر به مدیران و کارکنان مزبور و بستگان تحت تکفل ایشان آن هم منحصراً برای استفاده و مصرف آنها .
 5. بدون آنکه در کلیات حقوق فوق الذکر محدودیتی حاصل شود شرکت در تحصیل لوازم و حوایج خود باید نسبت به اشیایی که در ایران ساخته یا تولید می شود رجحان قائل شود مشروط به اینکه اشیاء مذکور به مقادیر مورد نیاز و مناسب بودن آن برای منظوری که به کار می رود و با توجه به نوع جنس و قیمت و سهل الحصول بودن آن در موقع لزوم (با مقایسه با اشیاء مشابه خارجی ) با همان شرایط مساعد قابل تحصیل باشد . در مقایسه قسمت اشیاء وارداتی یا اشیاء ساخته شده یا تولید شده در ایران هزینه حمل و نقل اشیاء وارداتی باید در حساب منظور گردد .

کلیه واردات و صادرات تحت این قرارداد مشمول تنظیم اسناد و تشریفات گمرکی بوده که از آنچه معمولاً در ایران مجری است سنگین تر نخواهد بود ( ولی مشمول حقوق گمرکی با پرداخت های مشابهی که به موجب مقررات مربوطه به این قرارداد از آن معاف گردیده نمی باشد ) . این قبیل تشریفات و تنظیم اسناد توسط مقامات مربوطه به طور ساده و سریع انجام خواهد شد و انجام آن به هیچ وجه موجب تعویق و تأخیر ترخیص واردات شرکت نخواهد شد .

ماده ۲۰. محرمانه بودن اطلاعات

هیچ یک از طرفین بدون موافقت کتبی طرف دیگر که چنین موافقتی بدون دلیل موجه مورد رد یا تعویق واقع نخواهد شد هیچ گونه گزارش و سوابق اطلاعات علمی و فنی و پیمان های مربوط به فروش و معاملات بازرگانی و سایر اطلاعات محرمانه مشابه مربوط به عملیات شرکت را به شخص ثالثی افشا نخواهند کرد .

ماده ۲۱. قوه قهریه ( فورس ماژور )

 1. هیچ گونه قصور یا اهمال هر یک از طرفین یا شرکت در اجرای هر یک از مقررات و شرایط این قرارداد موجب ادعای طرف دیگر با شرکت بر علیه طرف های دیگر یا شرکت نخواهد بود و به عنوان نقض قرارداد تلقی نخواهد شد به شرط آنکه و تا حدی که قصور یا اهمال مزبور از پیشامد قوه قهریه ناشی شده باشد . قوه قهریه شامل اعتصابات ـ بسته شدن کارگاه ها ـ اغتشاشات کارگری ـ آفات سماوی ـ اقدامات دولت ها ( اقدامات بدون تبعیض ) ـ حوادث غیرقابل اجتناب ـ اغتشاشات کشوری ـ اقدامات کشوری ـ اقدامات جنگی ( خواه اعلان جنگ شده باشد و یا نه ) یا هر امر دیگری که به طور معقول از حیطه اقتدار طرفین یا شرکت خارج می باشد ولی منحصر به این موارد نیست .
 2. بدون آنکه در کلیت حکم بالا محدودیتی حاصل شود بخصوص هرگاه پیشامد قوه قهریه که از حیطه اقتدار هرکدام از طرفین یا شرکت خارج باشد , اجرای هر گونه تعهد یا اعمال هرگونه حقی را که به موجب این قرارداد مقرر است غیرممکن سازد یا تأخیری در آن ایجاد کند مدتی که تأخیر در اجرای تعهد و اعمال حق مزبور طول کشیده باشد به مدت مربوطه که طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد .
 3. هیچ یک از مندرجات این ماده مانع نخواهد شد از اینکه طرفین موضوع فسخ یا عدم فسخ قرارداد را به علت آنکه اجرای آن کاملاً غیرمقدور گردیده است به داوری مقرر در ماده ۲۸ این قرارداد ارجاع نمایند .

ماده ۲۲. انتقالات

 1. هرکدام از طرفین می توانند با رضایت قبلی و کتبی طرف دیگر در هر موقع کلیه یا قسمتی از سهام و سهام قرضه خود را ( در صورتی که سهام قرضه داشته باشند ) در سرمایه شرکت و یا تعهد پرداخت سرمایه خود را به شرکت یا شرکت های دیگر انتقال دهند مشروط بر اینکه:

الف) شرکت انتقال گیرنده در مقابل طرف دیگر و شرکت متعهد شود که کلیه حقوق و تعهداتی را که بدین ترتیب منتقل گردیده رعایت نموده و انجام دهد .

ب) شرکت انتقال گیرنده متفقاً و منفرداً مسئول تعهدات و وظایفی که به عهده گرفته اند خواهند بود به طریقی که این انتقال به هیچ وجه شرکت پتروشیمی و میتسوئی را از تعهدات و وظایفی که به موجب این قرارداد به عهده گرفته اند بری ننماید .

 1. هرگونه ترکیب یا ادغام هریک از طرفین و یا شرکت های انتقال گیرنده آنها باید با موافقت قبلی و کتبی طرف دیگر باشد . شرکت یا شرکت هایی که به علت این گونه ترکیب یا ادغام طرف این قرارداد می شوند منفرداً و متفقاً با شرکتی که موجب این ادغام یا ترکیب شده مسئول رعایت و اجرای کلیه تعهدات و وظایف مندرج در این قرارداد می باشند .
 2. تفاهم حاصل است که حداکثر تا هنگام ثبت شرکت میتسوئی به اتفاق شرکت تویوسودا مانیوفکچرینگ لیمیتد ( Toyo Soda Manufacturing Limited ) و شرکت میتسوئی تواتسو کمیکال اینکورپوریتد ( Mitsui Toatsu Chemical ) و شرکت میتسوئی پتروکمیکال اینداستریز لیمیتد ( Mitsui Petrochemical Industries Ltd ) ( که هریک طبق قوانین ژاپن تشکیل یافته و موجودیت دارند از این به بعد در این قرارداد شرکت های سه گانه نامیده می شوند ) یک شرکت جدید در ژاپن تشکیل خواهند داد . پس از تشکیل شرکت جدید مذکور کلیه حقوق و تعهدات میتسوئی در این قرارداد با رضایت کتبی و قبلی شرکت پتروشیمی که چنین رضایتی بدون دلیل مورد رد یا تأخیر واقع نخواهد شد به شرکت جدید مذکور انتقال خواهد یافت . با وجود مقررات فوق الذکر , انتقال مزبور به هیچ وجه میتسوئی را از تعهداتی که به موجب این قرارداد به عهده گرفته مبرا نخواهد نمود و میتسوئی پیوسته در مقابل شرکت پتروشیمی نسبت به انجام تعهدات مذکور خود بر طبق مقررات بند یک این ماده منفرداً و متفقاً مسئول خواهد بود .

ماده ۲۳. تضمین مربوط به اجرا و ادامه عملیات

طرفین شرایط و مقررات این قرارداد را بر طبق اصول حسن نیت و صمیمیت متقابل اجرا و هم عبارات و هم روح شرایط و مقررات مزبور را رعایت خواهند نمود . طرفین بهترین مساعی خود را به عمل خواهند آورد که کلیه پروانه ها و مصوبات لازم را در ایران و ژاپن جهت تکمیل و بهره برداری از مجتمع تحصیل نمایند .

ماده ۲۴. سیاست مالی

با رعایت مقررات وام ارز خارجی و پس از تعیین حداقل ذخیره های لازم و با توجه به سایر مقررات قانون تجارت و پس از تأمین ذخیره های مزبور و سرمایه در گردش که به توافق طرفین برای عملیات شرکت طبق اصول صحیح بازرگانی ضروری است , مابقی منافع به صورت سود سهام به صاحبان سهام پرداخت یا طبق تصمیم صاحبان سهام ترتیب دیگری برای آن داده خواهد شد .

ماده ۲۵. مدت قرارداد

مدت اعتبار این قرارداد سی (۳۰) سال از تاریخ اجرا می باشد و ممکن است با موافقت طرفین برای دوره یا دوره های اضافی طبق شرایطی که مورد توافق قرار گیرد تمدید گردد . برای اجرای مفاد این ماده طرفین حداقل پنج (۵) سال قبل از پایان مدت اعتبار دوره جاری قرارداد در آن موقع موضوع را مورد مذاکره قرار خواهند داد .

ماده ۲۶. خاتمه قرارداد

 1. در خاتمه این قرارداد میتسوئی حق خواهد داشت به عنوا ن یک صاحب سهم خصوصی خارج از مقررات و محدوده این قرارداد سهام خود را در شرکت نگه دارد یا سهام خود را به شرکت پتروشیمی ( در صورتی که شرکت پتروشیمی مایل باشد ) یا به شخص یا اشخاص دیگر بفروشد . شخص یا اشخاص دیگری که سهام میتسوئی را ابتیاع می کنند خارج از مقررات محدوده این قرارداد صاحب سهام شرکت خواهند شد .
 2. هرگاه میتسوئی تصمیم بگیرد سهام خود را در شرکت به نحو فوق الذکر به فروش رساند , میتسوئی به وسیله یک اخطار کتبی شش (۶) ماهه شرکت پتروشیمی را از قصد خود مطلع و فروش سهام خود را در وهله اول به شرکت پتروشیمی پیشنهاد خواهد نمود هرگاه طرفین ظرف شش (۶) ماه از تاریخ پیشنهاد مزبور نسبت به قیمت و شرایط فروش توافق نکنند , میتسوئی آزاد خواهد بود سهام خود را به شخص یا اشخاص دیگر بفروشد مشروط بر آنکه میتسوئی به شرکت پتروشیمی فرصت دهد که سهام مزبور را با همان شرایط فروش و همان قیمت که توسط شخص یا اشخاص مذکور پیشنهاد شده خریداری نماید . ظرف چهار (۴) ماه از تاریخ ابلاغ پیشنهاد مزبور شرکت پتروشیمی این پیشنهاد را قبول یا رد خواهند نمود . چنانچه شرکت پتروشیمی با خرید سهام مذکور در مدت مذکور توافق ننماید , میتسوئی آزاد خواهد بود با رضایت کتبی و قبلی شرکت پتروشیمی که چنین رضایتی بدون دلیل موجه مورد رد یا تأخیر واقع نخواهد شد , سهام خود را به شخص یا اشخاص دیگر بفروشد .

ماده ۲۷. سازش

 1. در صورت بروز هرگونه اختلاف ناشی از اجرا یا تفسیر این قرارداد , طرفین ممکن است موافقت کنند که موضوع به یک هیأت سازش مختلط ویژه ای مرکب از چهار (۴) عضو مراجعه شود که هریک از طرفین دو (۲) نفر آن را تعیین خواهند نمود و وظیفه آنها کوشش در حل موضوع به طریق دوستانه خواهد بود . هیأت سازش پس از استماع اظهارات نمایندگان طرفین رأی کتبی خود را ظرف سه (۳) ماه از تاریخی که اختلاف به ایشان ارجاع شده صادر خواهند کرد . رأی مزبور در صورتی الزام آور خواهد بود که به اتفاق آرا صادر شده باشد .

هرگاه طرفین نسبت به ارجاع اختلاف به هیأت سازش توافق ننمایند و یا چنانچه هیأت مزبور نتواند نسبت به موضوع مورد اختلاف به اتفاق آراء رأی صادر نماید تنها طریق حل اختلاف مزبور ارجاع آن به داوری طبق ماده ۲۸ این قرارداد خواهد بود .

ماده ۲۸. داوری

 1. هرگونه اختلاف ناشی از اجرا یا تغییر مقررات این قرارداد توسط یک هیأت داوری مرکب از سه داور حل و فصل خواهد شد . هریک از طرفین که یک نفر داور و دو داور مزبور قبل از شروع به رسیدگی داور ثالثی را انتخاب خواهند کرد که سمت ریاست هیأت داوری را خواهد داشت .
 2. اگر یکی از طرفین ظرف دو ماه از تاریخ ارجاع امر به داوری , داور خود را انتخاب ننماید و یا انتخابی را که نموده است به اطلاع طرف دیگر نرساند , حق خواهد داشت که به رئیس دیوان عالی کشور ایران مراجعه و تقاضای تعیین داور دوم را بنماید .
 3. هرگاه دو نفر داور ظرف دو ماه از تاریخ تعیین داور دوم نتواند نسبت به انتخاب داور ثالث توافق نمایند داور مزبور به درخواست یکی از طرفین توسط رئیس دیوان عالی کشور ایران تعیین خواهد شد مگر آنکه طرفین به نحو دیگری توافق نمایند .
 4. داوری که به موجب بند ۲ و بند ۳ بالا توسط رئیس مزبور برگزیده می شود باید شخصی باشد بی طرف و باتجربه لازم و نبایستی مستخدم و یا تبعه ایران یا ژاپن باشد و یا ارتباط با یکی از آن کشورها داشته باشد .
 5. داوران قبولی خود را ظرف سی روز از تاریخ دریافت , به طرفین ( ودر صورتی که توسط رئیس دیوان عالی کشور ایران تعیین شده باشند به رئیس مزبور ) اطلاع خواهند داد و در غیر این صورت چنین تلقی خواهد شد که سمت مزبور را رد کرده اند و انتخاب مجدد طبق همان مقررات به عمل خواهد آمد .
 1. تصمیم یا رأی داوری قطعی و الزام آور تلقی خواهد شد . تصمیم یا رأی ممکن است با اکثریت صادر شود و طرفین تعهد می نمایند مفاد آن را با حسن نیت به مورد اجرا بگذارند . هریک از طرفین می تواند اجرای تصمیم یا رأی داوری را از دادگاهی که صلاحیت اجرای آن را برعلیه طرف دیگر دارد درخواست نماید .
 2. محل داوری تهران ـ ایران خواهد بود مگر آنکه طرفین نسبت به محل دیگری توافق نمایند.
 3. طرفین همه نوع تسهیلات را برای هیأت داوری فراهم خواهند کرد تا هرگونه اطلاعاتی را که برای تعیین تکلیف اختلاف لازم باشد به دست آورند . عدم حضور یا امتناع یکی از طرفین داوری نمی تواند مانع یا مخل جریان داوری در تمام یا هریک از مراحل داوری بشود .
 4. مادامی که تصمیم یا رأی داوری صادر نشده , توقف عملیات یا فعالیت هایی که موضوع داوری دایر بر موجه بودن شکایت باشد ممکن است ترتیب مقتضی برای جبران خسارت شاکی مقرر گردد .
 5. هزینه های داوری به تشخیص هیأت داوری تعیین خواهد شد .
 6. هرگاه به هر علت یکی از اعضای هیأت داوری پس از قبول وظایفی که به او محول شده قادر یا مایل به شروع یا تکمیل رسیدگی به مورد اختلاف نباشد و در این صورت چنانچه طرفین به صورت دیگری با هم توافق ننمایند , هریک از طرفین می توانند از رئیس دیوان عالی کشور تقاضا کنند که جانشین عضو مزبور را بر طبق این ماده تعیین نماید .
 7. تا حدی که مورد داشته باشد ضمن تصمیمات داوری که بر طبق این ماده صادر می شود باید مهلت اجرای آن تصریح گردد .
 8. ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم یا رأی به طرفین , هریک از آنها می تواند از هیأت داوری که تصمیم یا رأی اولیه را صادر نموده تقاضای تفسیر آن را بنماید . این تقاضا در اعتبار تصمیم یا رأی تأثیری نخواهد داشت . تفسیر مزبور باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تقاضا داده شود و اجرای تصمیم یا رأی تا صدور تفسیر یا انقضای یک ماه هرکدام زودتر واقع شود معوق خواهد ماند .
 9. مقررات مربوط به داوری که در این قرارداد ذکر شده در صورتی هم که قرارداد خاتمه یابد معتبر خواهد بود .
 10. هرگاه طرفین در موضع امری که به داوری مراجعه شده است پیش از آنکه هیأت داوری رأی خود را صادر کند به توافق برسند این توافق به صورت رأی داوری مبتنی بر رضایت طرفین ثبت خواهد شد و بدین صورت مأموریت داوری پایان خواهد پذیرفت .

ماده ۲۹. الحاق شرکت به قرارداد

بلافاصله پس از ثبت شرکت طرفین اقدامات لازم را معمول خواهند داشت که شرکت به نحوی که طرفین تعیین می کنند سندی را امضا کند که به موجب آن سند شرکت از مزایای این قرارداد برخوردار گردیده و تعهدات مقرر در این قرارداد را تا آنجا که این گونه مزایا و تعهدات به شرکت مربوط می گردد تقبل نماید و از آن تاریخ به بعد این قرارداد چنین تلقی خواهد شد که شرکت نیز طرف این قرارداد بوده است .

ماده ۳۰. زبان های متن قرارداد

متن فارسی و انگلیسی این قرارداد هر دو معتبر است . در صورتی که اختلافی پیش آید که به داوری ارجاع شود هر دو متن به هیأت داوری عرضه خواهد شد که قصد طرفین را از روی هر دو متن تفسیر نماید .

ماده ۳۱. قوانین حاکم بر قرارداد

این قرارداد تابع قوانین ایران بوده و بر وفق آن تفسیر خواهد شد .

ماده ۳۲. اخطار

 1. نشانی طرفین از لحاظ این قرارداد به شرح زیر خواهد بود : …………………..
 2. هرگونه اخطار یا اعلام رضایت و موافقت که از طرف هریک از طرفین به طرف دیگر داده می شود باید به وسیله تلگراف ـ تلکس یا پست سفارشی هوایی که وجه آن قبلاً پرداخت شده باشد مطابق نشانی مندرج یا نشانی تغییر یافته طبق بند (۱) فوق ارسال گردد و هرگونه اخطار یا اعلام رضایت یا موافقت که به ترتیب فوق ارسال گردد پس از پایان مدتی که طبق معمول چنین مکاتبات و مخابراتی ( بر حسب مورد ) واصل می گردد ابلاغ شده تلقی خواهد شد و برای اثبات چنین ابلاغی کافی است ثابت شود که تلگرام یا نامه حاوی اخطار یا اعلام رضایت با موافقت به نشانی صحیح و با وجه پرداخت شده قبلی به تلگراف خانه تحویل و یا به وسیله پست فرستاده شده است .

ماده ۳۳. انجام تعهدات

هریک از حقوق و تعهداتی که باید طبق این قرارداد توسط میتسوئی اعمال و یا انجام شود در صورتی که میتسوئی موجب شود که این حقوق و تعهدات توسط هریک از شرکت ها , شرکت های سه گانه یا شرکت یا شرکت های دیگری که میتسوئی گاه به گاه با موافقت قبلی شرکت پتروشیمی معین می نماید اعمال و یا انجام شود حقوق و  تعهدات مزبور انجام شده تلقی خواهد شد .

مطالعه بیشتر