قرارداد شرکت های شهرک های صنعتی تنها از طریق مناقصه قابل واگذاری است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: با توجه به اینکه شرکت های شهرک های صنعتی مبتنی بر درآمد و هزینه هستند در سال ۹۵ هیچ یک از قراردادهای متعلق به این شرکت ها از طریق استعلام قابل واگذاری نیست بلکه همه قراردادها تجمیع و در قالب مناقصه واگذار خواهد شد.

ایرنا: علی یزدانی یکشنبه در آیین معارفه مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان فارس در شیراز افزود: خُرد کردن پروژه ها یعنی آسیب رساندن به عمران شهرک ها، افزایش قیمت تمام شده و کاهش نظارت بر اجرای پروژه ها.

وی ادامه داد: برای ارتقای سلامت اداری، همه پروژه های اجرا شده در سال ۹۴ در شهرک های صنعتی کشور از نظر کمی و کیفی بازرسی می شوند.
یزدانی اظهار کرد: این موضوع نشانه عدم صحت اجرای این پروژه ها نیست بلکه حاکی از اعمال نظارت عالیه به عنوان سازمان مرکزی بر اجرای پروژه هایی است که بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال از منابع کشور در این راه هزینه شده است.

رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در بخش دیگری از مطالب خود گفت: تکریم ارباب رجوع و صنعتگران از ماموریت های مهم شرکت های شهرک های صنعتی در سراسر کشور است اما این تکریم در شهرک های صنعتی به معنای گذاشتن یک میز، سماور آب جوش و چای نیست بلکه بدان معناست که آنها را به محاکم قضایی نکشانیم و از همه ظرفیت ها برای حل مشکلات این سرمایه گذاران بهره گیریم. یزدانی ادامه داد: ارجاع سرمایه گذار به هیات های داوری و سپردن آنها به محاکم قضایی مغایر با حرکت در مسیر توسعه صنعتی کشور است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نامگذاری سال ۹۵ به نام ‘اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل’ گفت: همه ویژگی هایی که برای مقاوم سازی اقتصاد و عزت کشور لازم است در سیاست های اقتصاد مقاومتی گنجانده شده است و تامین کننده دیدگاه های همه افراد با نگرش های مختلف سیاسی و ارزشی است.
وی اظهار کرد: در سال ۹۵ حتی یک روز فرصت برای ادامه خدمت و حل مشکلات مردم را نباید از دست دهیم.

در این آیین، شاپور قنبری که پیش از این مسئولیت هایی از جمله مدیرعاملی شرکت شهرک های صنعتی استان کرمانشاه را برعهده داشت، به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان فارس معرفی و از خدمات های علی صداقت پور مدیرعامل پیشین این شرکت تقدیر شد.

مطالعه بیشتر