قرارداد ورزشکاران آماتور از دیدگاه حقوقی

برنامه ورزش در آینه قانون یکشنبه ۱۲ شهریور با حضور آقای نورایی، وکیل پایه یک دادگستری به موضوع قرارداد ورزشکاران آماتور اختصاص داشت.

به گزارش رادیو ورزش، نورایی پیرامون قرارداد ورزشکاران از دیدگاه حقوقی اظهار کرد: قرارداد یکی از اجزای اساسی سیستم حقوقی و قانونی ورزش است. قراردادهای ورزشی به دو گروه ۱- قرارداد بازیکنان آماتور و ۲- قرارداد بازیکنان حرفه ای تقسیم می شوند.

عرف جامعه بر این است که قرارداد باید کتبی باشد درحالیکه قرارداد می تواند شفاهی هم باشد. طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای اینکه تعهد و قراردادی بوجود آید ۴ مورد باید وجود داشته باشد : ۱- قصد طرفین به ایجاد قرارداد. به عبارتی وقتی فرد وارد باشگاه ورزشی می شود یعنی قصد ورزش دارد. ۲- اهلیت یعنی به سن تشخیص رسیده باشد. ۳- مشروع باشد. ۴- ایجاب و قبول بین ورزشکار و مدیر مجموعه ورزشی وجود داشته باشد.

در انعقاد قرارداد یکسری از تعهدات را مدیر مجموعه و یکسری را خود ورزشکار بعهده می گیرد. ورزشکاران آماتور باید توجه داشته باشند که مدیران ورزشی بیمه را در قرارداد ذکر کرده و حتی شهریه با احتساب هزینه بیمه باشد تا در صورت حادثه و آسیب جبران خسارت صورت گیرد.

نورایی درخصوص مسئولیت مربیان ورزشکاران خردسال بیان کرد: طبق ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی مربیان در حکم والدین ورزشکاران خردسال و مسئول حفظ و مراقبت از آنها هستند. اگر ورزشکار خردسالی به ورزشکار خردسال دیگری آسیب برساند و این ناشی از سهل انگاری و عدم توجه مربی و مدیر مجموعه ورزشی باشد؛ در این صورت مسئولیت برعهده آنها خواهد بود. در زنگ ورزش مدارس نیز درصورتیکه معلم ورزش مراقبت کافی بعمل نیاورده و حادثه ای رخ دهد؛ جبران خسارت برعهده معلم ورزش و مدیر مدرسه خواهد بود.

وی در ادامه تاکید کرد: مراجعه کنندگان به مجموعه های ورزشی از مدیران آنجا تقاضای قرارداد نمایند و سپس با مطالعه کامل مفاد و اطمینان از وجود بیمه ورزشی، آن را امضا نمایند تا درصورت بروز حادثه مسئولیت مدیر و ورزشکار مشخص شود.

برنامه ورزش در آینه قانون یکشنبه ۱۲ شهریور کاری از گروه علوم ورزشی به تهیه کنندگی محسن افضلی و اجرای زهرا محمود وند تقدیم شنوندگان شد. این برنامه ساعت ۱۳:۳۰ یکشنبه ها به مدت ۳۰ دقیقه از رادیو ورزش پخش می شود.

مطالعه بیشتر