قرارداد یک تعهدی و دو تعهدی چیست؟

 

وفق ماده ۶ لایحه تجارت, قرارداد ممکن است دو تعهدی یا تک تعهدی باشد.

قرارداد دو تعهدی ؛ قراردادی است که به موجب آن طرفین تعهدات متقابلی را به نفع یکدیگر به عهده می‌گیرند.

قرارداد تک تعهدی ؛ قراردادی است که به موجب آن یک طرف در مقابل طرف دیگر تعهدی را به عهده می‌گیرند بدون آن که متعهد له تعهد متقابلی را به نفع متعهد به عهده گرفته باشد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح یکشنبه ۳ شهریورماه ۱۳۹۸ لایحه تجارت (قراردادهای تجارتی) را به تصویب رساندند

مطالعه بیشتر