نمونه قــــرارداد اجـــاره سالـــن

امتیاز 4.20 ( 5 رای )

قــــرارداد اجـــاره سالـــن

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

این قرارداد ………………… به نمایندگی  از سوی آقای ………………… بعنوان طرف اول و آقای……………………..فرزند……………….. شماره شناسنامه …………….. نماینده شرکت/ اداره…………………………………….آدرس …………………………………..شماره تماس:……………………… همراه : ……………………….. بعنوان طرف دوم منعقد می گردد  .

ماده۱- موضوع قرارداد  :  

این قرارداد جهت استفاده سالن اجتماعات ……………… ( طبقه سوم ساختمان اداری ) با رعایت مقررات داخلی اتاق و صرفاً برای برگزاری مراسم ………………………………………  منعقد گردید  .

ماده۲-مدت قرارداد   :  

مدت قرارداد از تاریخ  …………  لغایت   ……… برای نوبت صبح / بعداظهر میباشد  .

توضیح  :…………….

تبصره  :   مدت محاسبه شده برای هر نوبت ۴ ساعت و حداکثر ساعت قابل استفاده در یک روز ۸ ساعت خواهد بود.

ماده ۳-  ورودی   :  

توضیح  :  ورودی سالن اجتماعات ………….ریال ( ………. ریال )  برای یک نوبت ۴ ساعته می باشد و مبلغ به حساب جاری…………………………… واریز و اصل فیش مذکور حداکثر تا ۳ روز قبل از برگزاری مراسم به امور مالی اتاق تحویل گردد .

ماده ۴-سایر موارد  :  

۱-۴ امکانات سالن به تعداد  ۱۵۰  عدد صندلی به همراه تریبون ، سیستم صوت  و نور متعارف بوده و سایر موارد اضافی از جمله سیستم پروژکشن ،‌  ترجمه همزمان ،‌  تصویر برداری و …  به صورت جداگانه محاسبه و دریافت می گردد  .

۲-۴ تهیه مواد مصرفی ، خدمه ، پذیرائی به عهده برگزار کننده مراسم می باشد  که در صورت نیاز با هماهنگی قبلی تــوسط اتاق بازرگانی قابل پیش بینی است .  بدیهی است خدمات فوق بصورت جداگانه محاسبه و دریافت می گردد.

۳-۴ پس از اخذ ورودی در صورتی که به هر دلیل برنامه مورد نظر لغو گردد وجه گرفته شده به هیچ عنوان مسترد نمی گردد و برای رزرو سالن جهت روزهای بعد طبق شرایط طرف اول اقدام می گردد .

۴-۴ برآورد و اعلام خسارات احتمالی و هرگونه ضرر و زیان وارده به سالن و امکانات آن به عهده طرف اول قرارداد بوده و طرف دوم  تعهد می نماید در صورت ایجاد خسارت ، ضرر و زیان آن را پرداخت نماید .

۵-۴ اخذ کلیه مجوزهای قانونی جهت برگزاری مراسم ( اماکن و  .. )  بر عهده طرف دوم می باشد و در صورت لغو یا تعطیلی به هر دلیل طرف اول هیچ مسئولیتی در قبال استرداد وجه نخواهد داشت .

۶-۴ برگزار کننده بایستی کلیه شئونات اسلامی و قانونی ………………را در حین برگزاری مراسم حفظ نموده و کل برنامه مراسم را قبلاً در اختیار اتاق قرار دهد.

۷-۴ استفاده از برنامه هایی که قبلاً‌ هماهنگ نشده اکیداً ممنوع و مسئولیت آن به عهده طرف دوم قرارداد است و اجرای موسیقی مطابق مجوز  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ……..بلامانع است و اخذ کلیه مجـــوزهای لازم از ارگانهـــای ذیربط بر عهده برگزار کننده است و هرگونه تخلف بعهده طرف دوم قرارداد می باشد.

۸-۴ امضا کننده ذیل این قرارداد برگزار کننده مراسم بوده و حق واگذاری سالن را به شخص یا گروه و نهادی و اداره دیگری ندارد.

۹ -۴ توصیه می شود برگزارکننده مراسم قبل از عقد قرارداد حتماً  از سالن و جزئیات مورد نظر بازدید بعمل آورده و پیش بینی های لازم را با نماینده اتاق در کلیه موارد بنماید و هیچ گونه عذری در رابطه یا عدم اطلاع قابل قبول نیست  .

۱۰-۴ نصب هر گونه پلاکارد ،‌ پوستر ،  تابلو ،‌  گل آرائی ثابت و  … در داخل سالن و محوطه لابی ممنوع می باشد بنابراین در زمان نیازسنجی موارد لحاظ می گردد .

۱۱-۴ چک شماره ……………………عهده بانک  ………………….به مبلغ ……….. ریال موضوع بند ۳-۴  بمنظور تأمین خسارات احتمالی بصورت امانی نزد اتاق بازرگانی میباشد که در صورت وارد آمدن هر گونه خسارت ناشی از بی احتیاطی ،‌ عدم توجه به مفاد قرارداد ،‌ مبلغ خسارت از محل چک مذکور قابل برداشت است . بدیهی است پس از اجرای مراسم و تأئید نماینده اتاق بازرگانی چک مذکور عودت داده خواهد شد .

۱۲-۴ مبلـــغ کل قرارداد با احتساب کلیه موارد شامل  ………………………….جمعاً ……….  ریال می باشد که فیش واریزی آن ضمیمه قرارداد می باشد  .

تذکر  : قراردادی که به هر دلیل فیش واریزی هزینه ها به پیوست آن نباشد از درجه اعتبار ساقط است و اتاق بازرگانی هیچ گونه مسئولیتی را نمی پذیرد  .

ماده ۵-یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست های آن یک مجموعه جامع و یکپارچه ای را تشکیل می دهند که بین طرفین مورد توافق و تأئید قرار گرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می گردد.

ماده ۶-تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۷-تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده ۸-مافورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده ۹-تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است ، کلیه نامه ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده ۱۰-حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده ۱۱-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین میرسد.

امضاء نماینده ………………                                                              امضاء برگزار کننده مراسم……………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

مطالعه بیشتر