مجوز کارگری در چند کارگاه و چند حق بیمه ؟

بر اساس ماده ۳۴ قانون تامین اجتماعی، اگر کارگر در دو یا سه کارگاه مشغول به کار باشد، کارفرمایان مکلف هستند نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه وی اقدام کنند.
در این مورد باید سقف بیمه پردازی رعایت و مدنظر قرار گیرد، این در حالیست که باید گفت که مشمولان نظام خاص استخدامی مانند استخدام کشوری، لشکری و سایر صندوق‌ها مشمول قانون تامین اجتماعی نیستند.
در آشنایی مخاطبان تامین اجتماعی با قوانین دیگر این سازمان در راستای بازنگری در روابط خود با کارفرمایان، و اینکه آیا می‌توان برای رعایت بیشتر حال کارفرمایانی که دچار مشکلات اقتصادی شده‌اند، بدهی بیمه‌ای آنان در اقساطی طولانی‌ مدت تقسیط کرد، باید گفت که مطابق ماده ۴۶ قانون تامین اجتماعی، تقسیط بدهی با توجه به توان کارفرما در پرداخت اقساط و میزان بدهی بیمه‌ای، انجام می‌شود.
بدین ترتیب بر اساس ضوابط و مقررات موجود، بدهی کارفرمایان تا ۳۶ قسط، قابل تقسیط است که بی‌شک کمک موثری به اینگونه واحدها خواهد بود.
باید افزود: مهلت پرداخت هر قسط در تاریخی که برای کارفرما پیش بینی شده درج می‌شود، اما سیستم‌ها به طریقی تعبیه شده‌اند که تا سررسید قسط بعدی، فرصت پرداخت قسط قبلی وجود دارد.
به گزارش ایسنا، از دیگر سولات مکرر کارفرمایان در صورت قطع همکاری یک کارگر با کارفرما این است که اسم وی از لیست حق بیمه که به شعب تامین اجتماعی ارسال می‌گردد، حذف می‌شود. اما تامین اجتماعی تا زمان بازرسی بیمه‌ای بعدی و دریافت گزارش بازرسی، این فرد را در زمره بیمه شدگان می‌داند و حق بیمه را از کارفرما مطالبه می‌کند، که در رابطه با حل این مشکل باید گفت: با اصلاح رویه‌های اجرایی و سیستم‌های نرم افزاری شعب، از سال ۱۳۸۲ در صورتی که ترک کار بیمه شده در ستون ویژه آن در لیست ارسالی درج شده باشد و گزارش بازرسی بعدی نیز عدم اشتغال بیمه شده را تایید کند، از محاسبه و مطالبه حق بیمه وی از زمان ترک کار اعلام شده از سوی کارفرما، خودداری می‌شود.
همچنین در توضیح نحوه ثبت ترک کار یا اشتغال به کار بیمه شدگان از سوی کارفرمایان باید توضیح داد که طبق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی کارفرما مکلف است صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل را با آخرین تغییرات و تا آخرین روز ماه بعد به سازمان ارسال و حق بیمه را پرداخت کند. ضمنا، در صورت ترک کار یا شروع به کار کارگر، کارفرما باید این موارد را در لیست‌های ارسالی و در ستون‌های مربوط درج و اعلام کند.
منبع: ایسنا

مطالعه بیشتر