مدل جدید قراردادهای نفتی برد – برد است

مشاور وزیر نفت، مدل جدید قراردادهای نفتی را یک مدل برد – برد دانست و گفت: شرائط رقابت برای توسعه میدان های نفتی در منطقه سنگین است.

به گزارش شانا، منصور معظمی، مشاور وزیر نفت با اشاره به این که شرائط رقابت برای توسعه میدانهای نفتی در منطقه سنگین است؛ به همین دلیل برای جذب سرمایه گذار باید قرارداد ایران جذاب تر از قراردادهای عراق باشد، افزود: قراردادهای جدید نفتی ایران هم مثل بقیه دنیا چارچوب و مدلی است برای این که رابطه بین پیمانکار و کارفرما را روشن کند.

وی اعلام کرد: در دنیا تمام شرکتها برای این که بخواهند در حوزه نفت پیمانکاری کنند بر اساس یک روش قراردادی مثل بیع متقابل، فاینانس و قراردادهای مشارکت یا سرویس کار می کنند.

معاون سابق وزیر نفت با اشاره به روشهای قراردادی مورد استفاده در صنعت نفت ایران یادآور شد: ما سالها قراردادهای بیع متقابل را استفاده کردیم و در آن دوره موفق نیز بود؛ یعنی توانستیم حجم قابل توجهی سرمایه گذاری جذب کنیم؛ اما با تحولاتی که در دنیا صورت گرفته و با شرائطی که در منطقه است باید تغییراتی در بای بک صورت می گرفت.

به گزارش ستاد خبری کنفرانس تهران، رئیس کمیسیون انرژی و محیط ‌زیست اتاق تهران، شرائط جذب سرمایه گذار در منطقه را رقابتی و سنگین خواند و تاکید کرد: باید برای جذب سرمایه گذار از قراردادهای با جذابیت زیاد استفاده کرد.

معظمی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران را مدل برد – برد عنوان کرد و افزود: در این مدل منافع هر دو طرف قرارداد تامین می شود.

به گفته وی، تا زمان رونمایی قراردادها همچنان جلساتی با بخش خصوصی و کارشناسان برگزار می شود تا پیشنهادهای آنها شنیده شود و اگر موردی نیاز به اصلاح داشته باشد، وزارت نفت نیز آن را اصلاح می کند.

به گزارش شانا، مدل جدید قراردادهای نفتی روزهای هفتم و هشتم آذرماه (شنبه و یکشنبه) در سالن اجلاس سران برگزار می شود

مطالعه بیشتر