نمونه برگ دادخواست تجدیدنظر

امتیاز 3.50 ( 4 رای )

نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومی- دادخواست تجدیدنظر

برگ دادخواست به دادگاه عمومی- دادخواست تجدیدنظر

ریاست محترم دادگاههای تجدید نظر استان ” نام شهرستان محل صدور رأی مورد تجدید نظر”

باسلام احتراماً به استحضار می رساند :

اینجانب ……… نسبت به دادنامه صادره شماره ……… که در تاریخ ……… از دادگاه عمومی ……… صادر گردیده و در تاریخ ……… ابلاغ شده معترض و درخواست رسیدگی ……… می نمایم رونوشت دادنامه بدوی و لایحه اعتراضیه و ……… که جمعاً ……… برگ می باشد به پیوست دادخواست تقدیم است.

                                                        محل امضاء – مهر – انگشت

 

برای دانلود فایل کامل بر روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود فایل نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومی- دادخواست تجدیدنظر

 

مطالعه بیشتر