نمونه برگ دادخواست تجدید نظر

نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومی- نمونه برگ دادخواست تجدید نظر

 

ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان

اینجانب نسبت به دادنامه صادره شماره……….. مورخ…………. از شعبه ……………….که در تاریخ……….ابلاغ شده است درخواست رسیدگی مجدد می نمایم. ضمنا رونوشت داد نامه بدوی و لایحه اعتراضیه و سایر مدارک که جمعاً……برگ می باشد پیوست دادخواست تقدیم می گردد.

                                              محل امضاءمهر،اثرانگشت

برای دانلود فایل کامل بر روی لینک زیر کلیک کنید

برگ دادخواست به دادگاه عمومی- برگ دادخواست تجدید نظر

مطالعه بیشتر