همکاری با بانک قراردادهای حقوقی “میثاق”

* مشارکت در تولید محتوا

* عضویت در شبکه همکاران

بانک قراردادهای حقوقی از کلیه دانشجویان و یا فارغ التحصیلان رشته حقوق و سایر رشته های وابسته که علاقمند فعالیت در حوزه قراردادهای حقوقی هستند دعوت به همکاری می نماید.

****بدیهی است موسسه براساس طرح ها و پروژه های جاری و آتی خود نسبت به جذب از شبکه همکاران اقدام خواهد نمود ****


بزودی جزییات بیشتری از شرایط همکاری با بانک قراردادهای حقوقی “میثاق” اعلام می گردد.


 قبول دعاوی حقوقی و کیفری (وکالت)

همکاری علمی و پژوهشی (مقاله و سایت)

همکاری اداری (مسایل اجرایی)

کارشناس حقوقی (مشاوره حقوقی)

کاراموزی (رایگان)