همکاری با سایت قرارداد

همکاری با سایت قرارداد

یدین وسیله از کلیه حقوقدانان، وکلا، کارآموزان، دانشجویان و اساتید محترم دانشگاه که علاقمند فعالیت در حوزه حقوق قراردادها هستند دعوت به همکاری میگردد.
علاقمندان به همکاری لطفا رزومه کاری خود را در قالب فایل word یا pdf به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند:

info-at-gharardad.org

کلیه این اطلاعات در بانک اطلاعاتی موسسه نگهداری خواهد شد و در زمان مقتضی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. بدیهی است موسسه براساس ماهیت طرح ها و پروژه‎های جاری و آتی خود نسبت به دعوت از اعضای شبکه همکار اقدام خواهد نمود.