وکالت تخصصی در حوزه قراردادهای تجاری و بازرگانی

وکالت در دعاوی قراردادی (وکیل قراردادها)

 

 

سایت قرارداد به پشتوانه گروه وکلای پایه یک دادگستری (عضو کانون وکلای دادگستری مرکز)، ضمن ارائه خدمات مشاوره حقوقی، اقدام به پذیرش کلیه دعاوی حوزه قراردادها (اعم از قراردادهای تجاری وبازرگانی داخلی و بین المللی) می نماید.

شایان ذکر است که غالب وکلای این گروه واجد سبقه دانشگاهی بوده و همکنون به عنوان هیات علمی و یا استاد دانشگاه در زمینه حقوق قراردادها در حال انجام خدمت هستند.