چهارچوب موافقت نامه مشارکت عمومی – خصوصی PPP

امتیاز 3.00 ( 1 رای )

قراردادهای «مشارکت عمومی – خصوصی» اَشکال مختلفی از قراردادهای بلندمدت بین اشخاص حقوقی و نهادهای عمومی را در بر می‌گیرد که هدف آن‌ها تأمین مالی، طراحی، ساخت و در صورت نیاز بهره‌برداری طرح‌ها و فعالیتهای بخش عمومی توسط بخش خصوصی و به عبارت دیگر، انتقال مدیریت طرح یا فعالیت عمومی به بخش خصوصی است. «چهارچوب موافقت‌نامه مشارکت عمومی – خصوصی» برای تسهیل تنظیم این گروه از قراردادها تهیه می‌شود .

گفتنی است که با توجه به زمان طولانی قراردادهای «مشارکت عمومی – خصوصی»  در پروژه ها و طرح های زیربنائی  و شرایط متفاوت آن ، نمی‌توان انتظار تنظیم قراردادی همسان را داشت که تمام پروژه‌های مشارکت عمومی – خصوصی را در هر محل اجرا و در هر بخش اقتصادی پاسخگو باشد. ولی با عنایت به اصول و شرایط کلی که فلسفه‌ی وجودی «مشارکت عمومی – خصوصی» را تشکیل می‌دهد، چهارچوب موافقت‌نامه‌ی مشارکت عمومی – خصوصی تدوین گردیده است تا قسمتی از نیاز های صنایع مهم زیربنائی کشور از جمله صنعت حمل ونقل ریلی را برطرف سازد.
لازم به ذکر است : چهارچوب‌ موافقت‌نامه مشارکت عمومی خصوصی در تاریخ ۲۶ /۱۲ /۱۳۹۳  توسط دکتر نوبخت رییس محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به کلیه دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ شد. شما می توانید متن کامل این موافقتنامه را از طریق لینک زیر دانلود کنید:

پی نوشت: دانلود چهارچوب‌ موافقت‌نامه مشارکت عمومی خصوصی PPP

پی نوشت: معرفی کتاب/ مدل های مشارکت عمومی- خصوصی (ppp)

پی نوشت: ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﻟﺘﯽ – ﺧﺼﻮﺻﯽ (PPP) در ﺣﻮزه درﯾﺎﯾﯽ

پی نوشت: نگاهی به مشارکت عمومی خصوصی در کشورهای مختلف

پی نوشت: PSPP ؛ مشارکت عمومی، خصوصی با رویکرد اجتماعی

مطالعه بیشتر