۲۰ هزار قرارداد آتی سکه منعقد شد

«گروه میثاق»؛ معامله گران بازار آتی سکه روز گذشته ۲۰ هزار و ۳۸۰ قرارداد آتی برای تحویل ماه های آینده را به ارزش ۳ هزار و ۴۱۶ میلیارد ریال منعقد کردند.

به گزارش پایگاه خبری بورس کالای ایران، دیروز در سررسید اسفند ماه امسال ۶۴۷ قرارداد منعقد شد که قیمت تسویه سکه با رشد ۰.۴۲ درصدی به یک میلیون و ۵۳۹ هزار تومان رسید.

در سررسیدهای اردیبهشت ماه ۹۷ و تیرماه سال آینده نیز به ترتیب ۱۶۵ و ۳۶۵ قرارداد به ثبت رسید که بهای سکه برای تحویل اردیبهشت ماه با رشد ۰.۵۵ درصدی به یک میلیون ۵۶۷ هزار تومان و برای تحویل تیرماه سال آینده با رشد ۰.۲۴ درصدی به یک میلیون و ۵۹۸ هزار تومان رسید.

همچنین دو سررسید دورتر بازار که به طور معمول بیشترین حجم قراردادهای آتی به این دو سررسید اختصاص دارد، موعد تحویل شهریور و آبان ماه سال آینده هستند که روز گذشته در سررسید شهریور ۲ هزارو ۵۱۶ قرارداد و در سررسید آبان ۹۷ بالغ بر ۱۶ هزار و ۶۸۷ قرارداد بر تابلوی معاملات درج شد.

بهای سکه در قرارداد تحویل شهریور سال آینده ۰.۵۷ درصد رشد یافت و یک میلیون و ۶۴۱ هزار تومان معامله شد و در قرارداد آبان ماه سال آینده نیز معامله گران شاهد ثبت سکه یک میلیون و ۶۸۹ هزار تومانی با ۰.۴۸ درصد رشد بر تابلوی معاملات بودند.

مطالعه بیشتر