×
ادامه مطلب
۱۴ مهر ۱۳۹۷

الزام متعهد به اجرای تعهدات ناشی از قرارداد

اجبار مستقیم متعهد به ایفای تعهدات قراردادی منظور از الزام به انجام عین تعهد، حکم یا دستوری از سوی دادگاه است که […]

ادامه مطلب
معاون وزیر راه: قرارداد اپراتورهای بنادر بازنگری شود
۱۳ اسفند ۱۳۹۶

معاون وزیر راه: قرارداد اپراتورهای بنادر بازنگری شود

گروه میثاق؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر بازنگری در قرارداد پایانه‌های کالاهای عمومی گفت: اپراتورهای پایانه‌های کالای عمومی دچار […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد ارائه سرویس شبکه اینترانت استان
۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه قرارداد ارائه سرویس شبکه اینترانت استان

قرارداد ارائه سرویس شبکه اینترانت استان طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد ساخت فروشگاه اینترنتی
۲۶ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قرارداد ساخت فروشگاه اینترنتی

قرارداد ساخت فروشگاه اینترنتی طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی…………………نام پدر………………شماره تماس………………………. آدرس…………………………………………………………………. که ازین پس […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد پارتیشن
۱۶ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قرارداد پارتیشن

قرارداد پارتیشن طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ این قرارداد در تاریخ ………………….. فیمابین شرکت ………………….. به نمایندگی ………………….. به نشانی ………………….. […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد پشتیبانی نرم افزار جامع بیمارستان
۱۰ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قرارداد پشتیبانی نرم افزار جامع بیمارستان

قرارداد پشتیبانی نرم افزار جامع بیمارستان طرفین قرارداد: نام سازمان کارفرما:                                                                         نام شرکت طرف قرارداد : نام ونام خانوادگی نماینده شرکت […]

ادامه مطلب
نگاهی به مشارکت عمومی خصوصی در کشورهای مختلف
۱۶ آذر ۱۳۹۵

نگاهی به مشارکت عمومی خصوصی در کشورهای مختلف

نگاهی به مشارکت عمومی- خصوصی در کشورهای مختلف چگونه می توان تزریق سرمایه بخش خصوصی به پروژه های زیرساختی را افزایش داد؟ […]

ادامه مطلب
۲۱ تیر ۱۳۹۴

نمونه قرارداد فروش نسخ جدید نرم افزار و خدمات پشتیبانی

نمونه قرارداد فروش نسخ جدید نرم افزار و خدمات پشتیبانی در ۷ ماده این قرارداد در کارگروه بسته های نرم افزاری کمیسیون […]

0