×
ادامه مطلب
۱۴ مهر ۱۳۹۷

الزام متعهد به اجرای تعهدات ناشی از قرارداد

اجبار مستقیم متعهد به ایفای تعهدات قراردادی منظور از الزام به انجام عین تعهد، حکم یا دستوری از سوی دادگاه است که […]

ادامه مطلب
ظهر نویسی و امضای چک
۱۰ شهریور ۱۳۹۷

ظهر نویسی و امضای چک

چک یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین اسناد تجاری می‌باشد؛ سندی که از حیث ماهیت، یک سند عادی است، زیرا اشخاص عادی جامعه […]

ادامه مطلب
استارت آپ و جذابیت سرمایه گذاری در آن (بخش اول)
۲۷ مرداد ۱۳۹۷

استارت آپ و جذابیت سرمایه گذاری در آن (بخش اول)

در ارتباط با استارت آپ ها و جذابیت سرمایه گذاری در این حوزه، در بخش اول به بررسی استارت آپ ها و […]

ادامه مطلب
شرکت سهامی بیمه آتش سوزی
۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

شرکت سهامی بیمه آتش سوزی

شرکت سهامی بیمه آتش سوزی بیمه نامه آتش سوزی   شرکت سهامی بیمه …………………… شرکت سهامی بیمه ………………….. طبق پیشنهاد شماره ……………………… مورخ […]

ادامه مطلب
قراردادهای بیمه درمان گروهی جبران هزینه های بیمارستانی و اعمال جراحی
۱۱ فروردین ۱۳۹۶

قراردادهای بیمه درمان گروهی جبران هزینه های بیمارستانی و اعمال جراحی

قراردادهای بیمه درمان گروهی جبران هزینه های بیمارستانی و اعمال جراحی طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره […]

ادامه مطلب
درخواست سرمایه گذاری – براساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (فیپا)
۲۲ اسفند ۱۳۹۵

درخواست سرمایه گذاری – براساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (فیپا)

وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران درخواست سرمایه گذاری بر اساس […]

ادامه مطلب
نمونه بیمه نامه آتش سوزی
۲۲ اسفند ۱۳۹۵

نمونه بیمه نامه آتش سوزی

  بیمه نامه آتش سوزی شرکت  …………………… (سهامی بیمه)   شرکت سهامی بیمه …….. طبق پیشنهاد شماره ……………………… مورخ ……………. بیمه گذار […]

ادامه مطلب
قرارداد مدیریت طرح
۹ اسفند ۱۳۹۵

قرارداد مدیریت طرح

قرارداد مدیریت طرح موافقت نامه حاضر همراه با اسناد و مدارک موضوع ماده ۲ آن که مجموعه ای غیرقابل تفکیک می باشد […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد فروش اقساطی (در قبال اسناد تجاری)
۲۶ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قرارداد فروش اقساطی (در قبال اسناد تجاری)

قرارداد فروش اقساطی (در قبال اسناد تجاری) طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ الف- بانک ……………………. شعبه  ………………………. به نشانی  ………………………………………………………… و […]

ادامه مطلب
ضمانت نامه پیش پرداخت
۷ بهمن ۱۳۹۵

ضمانت نامه پیش پرداخت

ضمانت نامه پیش پرداخت صادرشده به موجب قواعد یکنواخت اتاق بین المللی بازرگانی در مورد ضمانت نامه های قراردادی ( نشر اتاق […]

ادامه مطلب
ضمانت نامه برای شرکت در مناقصه
۱ بهمن ۱۳۹۵

ضمانت نامه برای شرکت در مناقصه

ضمانت نامه برای شرکت در مناقصه صادرشده به موجب قواعد یکنواخت اتاق بین المللی بازرگانی در مورد ضمانت نامه های قراردادی ( […]

ادامه مطلب
نمونه سوگندنامه
۲۸ دی ۱۳۹۵

نمونه سوگندنامه

سوگندنامه ایران ……………………………………… شهر  …………………………………….. سفارت  ………………………………….  به درستی سوگند و گواهی می دهم که: اینجانب ………………………………….. شرکت  ………………….. که مقر اصلی […]

0