×
ادامه مطلب
نمونه قرارداد فروش کلینر
۲۵ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قرارداد فروش کلینر

قرارداد فروش کلینر طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ …………………..به نمایندگی آقای……….به شماره ملی……………نام پدر……………………….شماره تماس……………آدرس……………………. که ازین پس «خریدار»نامیده خواهد شد، […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد اعطای نمایندگی
۲۴ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قرارداد اعطای نمایندگی

قرارداد اعطای نمایندگی طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس…………………………………………………………………. که ازین پس «شرکت»نامیده […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد خرید اسفنج
۲۳ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قرارداد خرید اسفنج

قرارداد خرید اسفنج طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس…………………………………………………………………. که ازین پس «خریدار»نامیده […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد پیمانکاری
۱۶ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ این قرارداد بین کارخانه سیمان ………….. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام سیمان ……. […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد پشتیبانی نرم افزار
۱۶ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قرارداد پشتیبانی نرم افزار

قرارداد پشتیبانی نرم افزار طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس…………………………………………………………………. که ازین پس […]

ادامه مطلب
نمونه قــرارداد آمـوزشگــاه هــا
۱۵ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قــرارداد آمـوزشگــاه هــا

قــرارداد آمـوزشگــاه هــا این قرارداد براساس مفاد ماده ۱۰ و ۱۹۰ به بعد قانون مدنی با تراضی طرفین و در مورخ    /       […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد بتن ریزی
۱۵ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قرارداد بتن ریزی

قرارداد بتن ریزی طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس……………………………………….که ازین پس « کارفرما […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد اجاره خودرو
۱۱ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قرارداد اجاره خودرو

قرارداد اجاره خودرو طرفین قرارداد این قرارداد  ……………. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام ………… و ……..  به شماره ثبت ……………. کد […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد اتصال به شبکه اینترنت (بی سیم – Wireless)
۱۱ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قرارداد اتصال به شبکه اینترنت (بی سیم – Wireless)

قرارداد اتصال به شبکه اینترنت (بی سیم – Wireless) طرفین قرارداد: این قرارداد در تاریخ………تهران بین شرکت ……………… به شماره ثبت   …………… به […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد تعمیرات ماشین های مشغول به کار
۱۰ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قرارداد تعمیرات ماشین های مشغول به کار

قرارداد تعمیرات ماشین های مشغول به کار طرفین قرارداد: قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس…………………………………………………………………. […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد پشتیبانی نرم افزار جامع بیمارستان
۱۰ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قرارداد پشتیبانی نرم افزار جامع بیمارستان

قرارداد پشتیبانی نرم افزار جامع بیمارستان طرفین قرارداد: نام سازمان کارفرما:                                                                         نام شرکت طرف قرارداد : نام ونام خانوادگی نماینده شرکت […]

ادامه مطلب
توافقنامه
۱۰ بهمن ۱۳۹۵

توافقنامه

توافقنامه طرفین قرارداد نظر به درخواست مجتمع صنعتی  ……………. به مدیریت آقای …………  به شماره ثبت ……………. کد اقتصادی ……………. به نشانی […]

0