×
ادامه مطلب
قرارداد خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور
۱۰ خرداد ۱۳۹۶

قرارداد خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور

قرارداد خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور  طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام […]

ادامه مطلب
قرارداد خرید نصب سیستم اعلام حریق
۱ خرداد ۱۳۹۶

قرارداد خرید نصب سیستم اعلام حریق

خرید نصب سیستم اعلام حریق طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد خرید کیسه پروپیلن مخصوص حمل
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه قرارداد خرید کیسه پروپیلن مخصوص حمل

قرارداد خرید کیسه پروپیلن مخصوص حمل طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد خرید کیسه فیلتری
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه قرارداد خرید کیسه فیلتری

نمونه قرارداد خرید کیسه فیلتری طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد خریـد خدمــات آموزشــی
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه قرارداد خریـد خدمــات آموزشــی

 قرارداد خریـد خدمــات آموزشــی طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس […]

ادامه مطلب
قرارداد خرید سلف  (در قبال وثیقه غیر منقول)
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

قرارداد خرید سلف (در قبال وثیقه غیر منقول)

قرارداد خرید سلف (در قبال وثیقه غیر منقول) طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام […]

ادامه مطلب
قرارداد فروش نرم افزار تحلیل ، طراحی وبرنامه نویسی
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

قرارداد فروش نرم افزار تحلیل ، طراحی وبرنامه نویسی

قرارداد فروش نرم افزار تحلیل ، طراحی وبرنامه نویسی طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. […]

ادامه مطلب
قرارداد فروش قطعی یک باب خانه مسکونی
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

قرارداد فروش قطعی یک باب خانه مسکونی

فروش قطعی یک باب خانه مسکونی طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره […]

ادامه مطلب
قرارداد فروش واحدهای واقع در بلوک…………
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

قرارداد فروش واحدهای واقع در بلوک…………

قرارداد فروش واحد های واقع در بلوک………………… طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر […]

ادامه مطلب
قرارداد فروش و راه اندازی نرم افزار جامع بیمارستانی
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

قرارداد فروش و راه اندازی نرم افزار جامع بیمارستانی

قرارداد فروش و راه اندازی نرم افزار جامع بیمارستانی ماده ۱: مشخصات طرفین قرارداد نام سازمان کارفرما : نام شرکت طرف قرارداد: […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان

قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد مشاوره
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه قرارداد مشاوره

قرارداد مشاوره طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس […]

0