×
ادامه مطلب
کتاب انواع مجوزهای لازم برای راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی
۲۴ خرداد ۱۴۰۰

کتاب انواع مجوزهای لازم برای راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی منتشر شد

کتاب انواع مجوزهای لازم برای راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی به همت شرکت چاپ و نشر بازرگانی منتشر شد. کتاب انواع […]

ادامه مطلب
استارت آپ و جذابیت سرمایه گذاری در آن (بخش دوم )
۳۰ مرداد ۱۳۹۷

استارت آپ و جذابیت سرمایه گذاری در آن (بخش دوم )

سرمایه های استارت آپی حدود ۱۳ درصد کسب‌وکارها از سرمایه شخصی برای کسب‌وکار خودشان استفاده می‌کنند و حدود ۲۲ درصد هم سرمایه […]

ادامه مطلب
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

هرآنچه از حقوق قراردادها باید بدانید

کتاب حقوق قراردادها (انعقاد، آثار و انحلال)، دهمین اثر حقوقی دکتر عبدالحسین شیروی از سوی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی […]

ادامه مطلب
قراردادهای تهاتری و نحوه تنظیم آنها
۲۲ دی ۱۳۹۵

قراردادهای تهاتری و نحوه تنظیم آنها

روابط حقوقی بین المللی به تدریج از مسئله احوال شخصیه به قلمرو بازرگانی بین المللی اشاعه پیدا کرده است . در دوران […]

ادامه مطلب
ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﻟﺘﯽ – ﺧﺼﻮﺻﯽ (PPP) در ﺣﻮزه درﯾﺎﯾﯽ
۱۶ آذر ۱۳۹۵

ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﻟﺘﯽ – ﺧﺼﻮﺻﯽ (PPP) در ﺣﻮزه درﯾﺎﯾﯽ

ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﻟﺘﯽ – ﺧﺼﻮﺻﯽ (PPP) در ﺣﻮزه درﯾﺎﯾﯽ ﻣﺤﺮﮐﻬﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﻨﺎدر اﯾﺮان اھﻣﯾت و ﺿرورت مشارکت […]

ادامه مطلب
معرفی کتاب: تامین مالی شرکت‏ ها
۲۲ خرداد ۱۳۹۵

معرفی کتاب: تامین مالی شرکت‏ ها

کتاب «تامین مالی شرکت‏ها» نویسنده: مورتن هلیک، اسنور لینست، برای مک للان مترجم: مرضیه طاهری و سولماز مهاجری ناشر: دنیای اقتصاد، چاپ […]

ادامه مطلب
معرفی کتاب/ ق‍رارداد اج‍ت‍م‍اعی ، ی‍ا، اص‍ول ح‍ق‍وق س‍ی‍اسی
۵ خرداد ۱۳۹۵

معرفی کتاب/ ق‍رارداد اج‍ت‍م‍اعی ، ی‍ا، اص‍ول ح‍ق‍وق س‍ی‍اسی

ق‍رارداد اج‍ت‍م‍اعی ، ی‍ا، اص‍ول ح‍ق‍وق س‍ی‍اسی  ‏سرشناسه : روس‍و، ژان ژاک ، ۱۷۷۸ – ۱۷۱۲ ‎Rousseau, Jean Jacques ‏عنوان و نام […]

ادامه مطلب
معرفی کتاب/ ت‍ح‍ل‍ی‍ل ح‍ق‍وق ق‍رارداده‍ا
۵ خرداد ۱۳۹۵

معرفی کتاب/ ت‍ح‍ل‍ی‍ل ح‍ق‍وق ق‍رارداده‍ا

ت‍ح‍ل‍ی‍ل ح‍ق‍وق ق‍رارداده‍ا  ‏سرشناسه : آدام‍ز، ج‍ان ن‍ورم‍ن ، – ۱۹۳۹ ‎Adams, Jhon Norman ‏عنوان و نام پدیدآور : ت‍ح‍ل‍ی‍ل ح‍ق‍وق ق‍رارداده‍ا/ […]

ادامه مطلب
معرفی کتاب/ ح‍ق‍وق ک‍ی‍ف‍ری م‍ال‍ک‍ی‍ت ادبی و ه‍ن‍ری
۵ خرداد ۱۳۹۵

معرفی کتاب/ ح‍ق‍وق ک‍ی‍ف‍ری م‍ال‍ک‍ی‍ت ادبی و ه‍ن‍ری

ح‍ق‍وق ک‍ی‍ف‍ری م‍ال‍ک‍ی‍ت ادبی و ه‍ن‍ری (در ای‍ران و ب‍ررسی ت‍طبیقی آن ب‍ا آم‍ری‍ک‍ا و ق‍رارداده‍ای ب‍ی‍ن ال‍م‍ل‍ل‍ی )  ‏سرشناسه : ال‍س‍ت‍ی ، […]

ادامه مطلب
معرفی کتاب/ مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوری بین المللی : سلب مالکیت و غرامت در قراردادهای نفتی
۵ خرداد ۱۳۹۵

معرفی کتاب/ مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوری بین المللی : سلب مالکیت و غرامت در قراردادهای نفتی

مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوری بین المللی : سلب مالکیت و غرامت در قراردادهای نفتی ‏سرشناسه : محبی، […]

ادامه مطلب
معرفی کتاب/ مفهوم بیع و تمایز آن از سایر قراردادها در حقوق ایران با بررسی تطبیقی در حقوق انگلیس
۵ خرداد ۱۳۹۵

معرفی کتاب/ مفهوم بیع و تمایز آن از سایر قراردادها در حقوق ایران با بررسی تطبیقی در حقوق انگلیس

مفهوم بیع و تمایز آن از سایر قراردادها در حقوق ایران با بررسی تطبیقی در حقوق انگلیس  ‏سرشناسه : قبولی درافشان، محمدهادی، ۱۳۴۹- […]

ادامه مطلب
معرفی کتاب/ حقوق مدنی: شرایط اساسی شکل گیری قرارداد
۵ خرداد ۱۳۹۵

معرفی کتاب/ حقوق مدنی: شرایط اساسی شکل گیری قرارداد

حقوق مدنی: شرایط اساسی شکل گیری قرارداد ‏سرشناسه : ق‍اس‍م‍ی ح‍ام‍د، ع‍ب‍اس ‏عنوان و نام پدیدآور : حقوق مدنی: شرایط اساسی شکل گیری قرارداد/ […]

0