×
ادامه مطلب
۱۵ مهر ۱۳۹۷

سمت داور در توافقنامه داوری

سمت داور یا درفرآیند داوری موضوعی است که در پیوند مستقیم با تحلیل توافقنامه داوری قرار دارد، در این خصوص دیدگاه های […]

ادامه مطلب
فروش خوردو با وکالتنامه و سند نزدن خریدار
۲۵ تیر ۱۳۹۵

فروش خوردو با وکالتنامه و سند نزدن خریدار

 فروش خوردو با وکالتنامه و سند نزدن خریدار یکی از سوالاتی که پس از خرید و فروش وکالتی وسایل نقلیه lپیش می […]

ادامه مطلب
۱۳ تیر ۱۳۹۵

نمونه قرارداد وکالت (جهت خرید ملک)

نمونه قرارداد وکالت (جهت خرید املاک) طرفین قرارداد: موکل: خانم/آقای …………………. فرزند آقای …………. دارای شناسنامه شماره …………. صادره از …………  به […]

ادامه مطلب
وکالت بلاعزل چیست و چگونه باطل می‌شود؟
۲۲ اسفند ۱۳۹۴

وکالت بلاعزل چیست و چگونه باطل می‌شود؟

 وکالت به عقدی گفته می‌شود که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند. این […]

ادامه مطلب
۲۲ اسفند ۱۳۹۴

نمونه فرم وکالتنامه و قرارداد وکالت (فرم خام )

نمونه فرم وکالتنامه و قرارداد (فرم خام ) نام شخصی و خانوادگی و اقامتگاه موکل : ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… نام شخصی و […]

ادامه مطلب
۱۳ مرداد ۱۳۹۴

نمونه قرارداد وکالت ( وکالتنامه خرید ملک )

وکالت ( وکالت نامه خرید ملک ) موکل : خانم / آقای ………………… نام پدر ………………. نام مادر ………………… شماره شناسنامه ……… صادره […]

ادامه مطلب
۱۱ مرداد ۱۳۹۴

نمونه قرارداد وکالت

نمونه وکالت نامه ( در اقامه دعوی ) موکل : خانم / آقای : ……………………….. نام پدر …………………. نام مادر ………………. دارای شماره شناسنامه ………………….. صادره […]

ادامه مطلب
آشنایی با عقد وکالت
۳ مرداد ۱۳۹۴

آشنایی با عقد وکالت

آشنایی با عقد وکالت اعطای نیابت به دیگری برای انجام برخی امور وکالت از لحاظ لغوی به معنای تفویض و واگذار کردن […]

0