×
ادامه مطلب
۲۹ مهر ۱۳۹۷

قراردادهای بی او تی ( BOT ) چیست؟

قرارداد های بی.او.تی (B.O.T) یا ساخت، بهره برداری و انتقال ( واگذاری ) به قراردادهایی گفته می شود که در آن شرکت یا شرکت […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد پیمانکاری
۸ مهر ۱۳۹۷

نمونه قرارداد پیمانکاری

نمونه قرارداد پیمانکاری قرارداد حاضر فی مابین شرکت ………………………. به مدیریت/نمایندگی ……………….    به آدرس ………………………………………… تلفن ……… که از این پس پیمانکار […]

ادامه مطلب
قرارداد مساقات چیست؟ / نحوه انعقاد قرارداد مساقات
۲۶ شهریور ۱۳۹۶

قرارداد مساقات چیست؟ / نحوه انعقاد قرارداد مساقات

مساقات به معنای آب دادن و سیراب کردن بوده و قراردادی میان صاحب درختان یا باغستان، با عامل است که متعهد می‌شود […]

ادامه مطلب
قرارداد فروش قطعه
۲۱ خرداد ۱۳۹۶

قرارداد فروش قطعه

قرارداد فروش قطعه طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ شرکت…………….. به نمایندگی آقایان………………………به سمت رئیس هیئت مدیره و ……………………. به سمت مدیر […]

ادامه مطلب
قرارداد مدیریت پروژه
۲۱ خرداد ۱۳۹۶

قرارداد مدیریت پروژه

                                قرارداد مدیریت پروژه طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس […]

ادامه مطلب
قرارداد محوطه سازی
۲۱ خرداد ۱۳۹۶

قرارداد محوطه سازی

قرارداد محوطه سازی طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ شرکت…………….. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. […]

ادامه مطلب
قرارداد نگهداری و تعمیر سخت‌افزار و نرم افزار
۱۷ خرداد ۱۳۹۶

قرارداد نگهداری و تعمیر سخت‌افزار و نرم افزار

 قرارداد نگهداری و تعمیر سخت‌افزار و نرم افزار طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام […]

ادامه مطلب
قرارداد لوله کشی گاز
۱۷ خرداد ۱۳۹۶

قرارداد لوله کشی گاز

قرارداد لوله کشی گاز طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ شرکت …………….. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد ارزیابی امنیت شبکه
۱۴ خرداد ۱۳۹۶

نمونه قرارداد ارزیابی امنیت شبکه

ُُُُُ نمونه قرارداد ارزیابی امنیت شبکه ماده یک : مقدمــــه با توجه به گسترش روزافزون شبکه‌های کامپیوتری در سازمانهای مختلف دولتی و […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد تکریب
۱۴ خرداد ۱۳۹۶

نمونه قرارداد تکریب

نمونه قرارداد تکریب طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد حسابرسی مالیاتی
۱۴ خرداد ۱۳۹۶

نمونه قرارداد حسابرسی مالیاتی

نمونه قرارداد حسابرسی مالیاتی طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ این قرارداد بنا به درخواست شماره ………………مورخ …………………به منظور انجام حسابرسی مالیاتی […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد خدمات نظارتى بر پروژه تحقیقاتی
۱۴ خرداد ۱۳۹۶

نمونه قرارداد خدمات نظارتى بر پروژه تحقیقاتی

نمونه قرارداد خدمات نظارتى بر پروژه تحقیقاتی طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ بین کمیته تحقیقات شرکت ……. به نمایندگی آقای……………………….به شماره […]

0