×
ادامه مطلب
نمونه قرارداد پیمانکاری
۸ مهر ۱۳۹۷

نمونه قرارداد پیمانکاری

نمونه قرارداد پیمانکاری قرارداد حاضر فی مابین شرکت ………………………. به مدیریت/نمایندگی ……………….    به آدرس ………………………………………… تلفن ……… که از این پس پیمانکار […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد کانال کشی کولر
۲۲ فروردین ۱۳۹۶

نمونه قرارداد کانال کشی کولر

قرارداد کانال کشی کولر طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد سولــه
۲۲ فروردین ۱۳۹۶

نمونه قرارداد سولــه

قرارداد سولــه طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد ساختمان سالن ورزشی
۲۱ فروردین ۱۳۹۶

نمونه قرارداد ساختمان سالن ورزشی

قرارداد ساختمان سالن ورزشی  طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس […]

ادامه مطلب
موافقت نامه پیمان های مهندسی (E.P.C)
۱۶ فروردین ۱۳۹۶

موافقت نامه پیمان های مهندسی (E.P.C)

موافقت نامه پیمان های مهندسی (E.P.C) تأمین کالا و تجهیزات ,  ساختمان و نصب طرفین موافقت نامه پیمان حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد مشارکت در ساخت
۱۶ فروردین ۱۳۹۶

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

 قرارداد مشارکت در ساخت طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد ساخت قالب
۲۵ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قرارداد ساخت قالب

قرارداد ساخت قالب طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ……………………….به نمایندگی آقای……….به شماره ملی……………….نام پدر…………شماره تماس…………آدرس……………………………. که ازین پس «کارفرما»نامیده خواهد شد، […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد ساخت کوره
۲۵ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قرارداد ساخت کوره

قرارداد ساخت کوره طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر…………. شماره تماس…………………. آدرس…………………………………………………………… که ازین پس […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد پیمان مدیریت
۲۱ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قرارداد پیمان مدیریت

قرارداد پیمان مدیریت طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس…………………………………………………………………. که ازین پس « صاحب […]

ادامه مطلب
شرایط خصوصی قرارداد همسان ساختمان و نصب ( C )
۳۰ دی ۱۳۹۵

شرایط خصوصی قرارداد همسان ساختمان و نصب ( C )

شرایط خصوصی قرارداد همسان ساختمان و نصب ( C ) این شرایط خصوصی , در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد مشارکت در ساخت
۷ اسفند ۱۳۹۴

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

برای دانلود فایل نمونه قرارداد مشارکت در ساخت روی لینک زیر کلیک کنید نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

ادامه مطلب
نمونه قرارداد طراحی و ساخت سازه یک سوله
۲۰ دی ۱۳۹۴

نمونه قرارداد طراحی و ساخت سازه یک سوله

نمونه قرارداد طراحی و ساخت سازه سوله طرفین قرارداد: این قرارداد فیمابین آقای ………………. فرزند ……………….  به نمایندگی از شرکت سوی ……… […]

0