×
ادامه مطلب
موافقت نامه قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی
۱۶ فروردین ۱۳۹۶

موافقت نامه قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی

موافقت نامه قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی طرفین موافقت نامه موافقت نامه حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی […]

ادامه مطلب
قرارداد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت میتسوئی و شرکاء
۲۱ بهمن ۱۳۹۵

قرارداد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت میتسوئی و شرکاء

قرارداد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت میتسوئی و شرکاء طرفین قرارداد این قرارداد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی که وابسته […]

ادامه مطلب
شرایط عمومی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی
۱۱ بهمن ۱۳۹۵

شرایط عمومی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی

شرایط عمومی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی ماده ۱) تعریف ها در این قرارداد , کلمات و عبارت های زیر به […]

ادامه مطلب
شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی
۳۰ دی ۱۳۹۵

شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی

شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی این شرایط , در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی است که تعیین […]

ادامه مطلب
قرارداد مضاربه – بازرگانی داخلی (به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات)
۲۵ دی ۱۳۹۵

قرارداد مضاربه – بازرگانی داخلی (به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات)

قرارداد مضاربه-بازرگانی داخلی (به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات) این قرارداد بین امضا کنندگان ذیل: الف) بانک  ……………………. شعبه  ……………………. به نشانی  …………………………………………………………….. […]

ادامه مطلب
۱۶ آبان ۱۳۹۴

نمونه قرارداد ساخت, بهره برداری و انتقال (BOT)

نمونه قرارداد ساخت, بهره برداری و انتقال (BOT) با در نظر گرفتن قانون سرمایه گذاری خارجی کشور A که در تاریخ …… […]

ادامه مطلب
۱۶ آبان ۱۳۹۴

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت و ساز

 نمونه قرارداد مشارکت در ساخت و ساز  مقدمه: این قرارداد با عنایت به مصوبه شورای عالی سرمایه گذاری و مشارکت مورخ — […]

0