×
ادامه مطلب
نمونه قرارداد خدمات و نگهداری سخت افزار و نرم افزار
۱۲ خرداد ۱۳۹۶

نمونه قرارداد خدمات و نگهداری سخت افزار و نرم افزار

نمونه قرارداد خدمات و نگهداری سخت افزار و نرم افزار طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ شرکت به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی […]

ادامه مطلب
قرارداد فروش و راه اندازی نرم افزار جامع بیمارستانی
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

قرارداد فروش و راه اندازی نرم افزار جامع بیمارستانی

قرارداد فروش و راه اندازی نرم افزار جامع بیمارستانی ماده ۱: مشخصات طرفین قرارداد نام سازمان کارفرما : نام شرکت طرف قرارداد: […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد مشاوره
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه قرارداد مشاوره

قرارداد مشاوره طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد کانال کشی کولر
۲۲ فروردین ۱۳۹۶

نمونه قرارداد کانال کشی کولر

قرارداد کانال کشی کولر طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد آسانسور
۱۹ فروردین ۱۳۹۶

نمونه قرارداد آسانسور

قرارداد آسانسور طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد تأسیسات برقی
۱۸ فروردین ۱۳۹۶

نمونه قرارداد تأسیسات برقی

قرارداد تأسیسات برقی طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. […]

ادامه مطلب
موافقت نامه پیمان های مهندسی (E.P.C)
۱۶ فروردین ۱۳۹۶

موافقت نامه پیمان های مهندسی (E.P.C)

موافقت نامه پیمان های مهندسی (E.P.C) تأمین کالا و تجهیزات ,  ساختمان و نصب طرفین موافقت نامه پیمان حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد فروش و نصب و راه اندازی آسانسور
۱۰ فروردین ۱۳۹۶

نمونه قرارداد فروش و نصب و راه اندازی آسانسور

 قرارداد فروش و  نصب و راه اندازی آسانسور طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد نگهداری – راهبری – سرویس و تعمیر بالابر یا آسانسور
۲۴ اسفند ۱۳۹۵

نمونه قرارداد نگهداری – راهبری – سرویس و تعمیر بالابر یا آسانسور

قرارداد نگهداری – راهبری – سرویس و تعمیر بالابر یا آسانسور طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد خرید یک دستگاه باسکول
۲۱ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قرارداد خرید یک دستگاه باسکول

قرارداد خرید یک دستگاه باسکول طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس…………………………………………………………………. که ازین […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد تعویض قطعه
۱۹ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قرارداد تعویض قطعه

قرارداد تعویض قطعه طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس…………………………………………………………………. که ازین پس « کارفرما […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد تابلو برق
۱۸ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قرارداد تابلو برق

قرارداد تابلو برق طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس…………………………………………………………………. که ازین پس «خریدار»نامیده […]

0