×
ادامه مطلب
نمونه قرارداد مشارکت در ساخت
۱۶ فروردین ۱۳۹۶

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

 قرارداد مشارکت در ساخت طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس […]

ادامه مطلب
قرارداد مضاربه – بازرگانی داخلی (به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات)
۲۵ دی ۱۳۹۵

قرارداد مضاربه – بازرگانی داخلی (به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات)

قرارداد مضاربه-بازرگانی داخلی (به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات) این قرارداد بین امضا کنندگان ذیل: الف) بانک  ……………………. شعبه  ……………………. به نشانی  …………………………………………………………….. […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد مشارکت مدنی خصوصی
۴ دی ۱۳۹۵

نمونه قرارداد مشارکت مدنی خصوصی

 قرارداد مشارکت مدنی خصوصی قرارداد حاضر به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی در تاریخ…………….. فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای ………………………. به […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد مشارکت در ساخت
۷ اسفند ۱۳۹۴

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

برای دانلود فایل نمونه قرارداد مشارکت در ساخت روی لینک زیر کلیک کنید نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

ادامه مطلب
۱۶ آبان ۱۳۹۴

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت و ساز

 نمونه قرارداد مشارکت در ساخت و ساز  مقدمه: این قرارداد با عنایت به مصوبه شورای عالی سرمایه گذاری و مشارکت مورخ — […]

ادامه مطلب
۱۰ آبان ۱۳۹۴

نمونه قرارداد مزارعه

نمونه قرارداد مزارعه  طرفین قرارداد: طرف اول قرارداد (مزارع) :خانم/آقای …………….. فرزند آقای …………….. دارای شناسنامه شماره …………….. صادره از…………….. متولد …………….. […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد مشارکت مدنی خصوصی
۱۰ مرداد ۱۳۹۴

نمونه قرارداد مشارکت مدنی خصوصی

نمونه قرارداد مشارکت مدنی خصوصی قرارداد مشارکت مدنی ذیل بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی بین طرفین قرارداد منعقد می‌گردد. طرف اول […]

ادامه مطلب
۲۵ تیر ۱۳۹۴

نمونه قرارداد مشارکت مدنی

قرارداد مشارکت مدنی ماده۱-طرفین قرارداد: قرارداد مشارکت حاضر بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی تهیه و تنظیم شده است. بنا به توافق […]

ادامه مطلب
۲۵ تیر ۱۳۹۴

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت و ساز (ساخت بنا)

قرارداد مشارکت در ساخت و ساز (ساخت بنا) ماده ۱ – نظر به اینکه، آقای ……………… فرزند ……………… به شناسنامه شماره ………….. […]

ادامه مطلب
۱۸ تیر ۱۳۹۴

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت و ساز ملک

قرارداد مشارکت در ساخت و ساز ملک  ماده ۱) نظر به اینکه  آقای ……………. فرزند ………. به شناسنامه شماره ……… صادره از […]

0