×
ادامه مطلب
قرارداد فروش قطعه
۲۱ خرداد ۱۳۹۶

قرارداد فروش قطعه

قرارداد فروش قطعه طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ شرکت…………….. به نمایندگی آقایان………………………به سمت رئیس هیئت مدیره و ……………………. به سمت مدیر […]

ادامه مطلب
قرارداد فروش نرم افزار تحلیل ، طراحی وبرنامه نویسی
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

قرارداد فروش نرم افزار تحلیل ، طراحی وبرنامه نویسی

قرارداد فروش نرم افزار تحلیل ، طراحی وبرنامه نویسی طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. […]

ادامه مطلب
قرارداد فروش قطعی یک باب خانه مسکونی
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

قرارداد فروش قطعی یک باب خانه مسکونی

فروش قطعی یک باب خانه مسکونی طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره […]

ادامه مطلب
قرارداد فروش واحدهای واقع در بلوک…………
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

قرارداد فروش واحدهای واقع در بلوک…………

قرارداد فروش واحد های واقع در بلوک………………… طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه قرارداد نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش

قرارداد نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد پیش فروش
۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه قرارداد پیش فروش

قرارداد پیش فروش  طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن […]

ادامه مطلب
قرارداد نصب یک دستگاه کنترلر هوشمند
۲۲ فروردین ۱۳۹۶

قرارداد نصب یک دستگاه کنترلر هوشمند

قرارداد نصب یک دستگاه کنترلر هوشمند طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد سولــه
۲۲ فروردین ۱۳۹۶

نمونه قرارداد سولــه

قرارداد سولــه طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد فروش و نصب و راه اندازی آسانسور
۱۰ فروردین ۱۳۹۶

نمونه قرارداد فروش و نصب و راه اندازی آسانسور

 قرارداد فروش و  نصب و راه اندازی آسانسور طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد فروش واحد مسکونی
۱۰ فروردین ۱۳۹۶

نمونه قرارداد فروش واحد مسکونی

قرارداد فروش واحد مسکونی طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد فروش ۵۰۰ عدد کیسه فیلتر
۲۱ اسفند ۱۳۹۵

نمونه قرارداد فروش ۵۰۰ عدد کیسه فیلتر

قرارداد فروش ۵۰۰ عدد کیسه فیلتر طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد فروش
۲۱ اسفند ۱۳۹۵

نمونه قرارداد فروش

قرارداد فروش طرفین قرارداد ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس …………………………………………………………………. که ازین پس […]

0