×
ادامه مطلب
قرارداد بیع قطعی ملک
۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

قرارداد بیع قطعی ملک

قرارداد (بیع قطعی ملک) قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت […]

ادامه مطلب
مبایعه نامه
۱۱ فروردین ۱۳۹۶

مبایعه نامه

مبایعه نامه طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخته «در حال احداث»
۲۷ دی ۱۳۹۵

نمونه قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخته «در حال احداث»

قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخته «در حال احداث» طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد بیع قطعی یک باب ساختمان و یک باب مغازه
۲۶ دی ۱۳۹۵

نمونه قرارداد بیع قطعی یک باب ساختمان و یک باب مغازه

( قرارداد بیع قطعی یک باب ساختمان و یک باب مغازه) طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد بیع قطعی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه مسکونی
۲۶ دی ۱۳۹۵

نمونه قرارداد بیع قطعی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه مسکونی

(قرارداد بیع قطعی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه مسکونی) طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ خانم/آقای “……………..” به […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد بیع قطعی منقول یک دستگاه اتومبیل سواری
۲۲ دی ۱۳۹۵

نمونه قرارداد بیع قطعی منقول یک دستگاه اتومبیل سواری

قرارداد بیع قطعی منقول یک دستگاه اتومبیل سواری طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد بیع شرط
۲۶ تیر ۱۳۹۵

نمونه قرارداد بیع شرط

نمونه قرارداد بیع شرط ماده ۱- طرفین معامله : قرارداد حاضر در تاریخ……………..اصالتا/ وکالتا/ فضولتا/ نیابتا/ ولایتا/ قیمومتا فی ما‌بین؛ “آقا/خانم …….”به […]

ادامه مطلب
نمونه مبایعه نامه قطعی خودرو
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

نمونه مبایعه نامه قطعی خودرو

نمونه مبایعه نامه قطعی خودرو   ماده ۱ : طرفین قرارداد ۱-۱- فروشنده/فروشندگان ……… فرزند ……… به شماره شناسنامه ……… صادره از……… […]

ادامه مطلب
نمونه قولنامه انتقال ملک
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

نمونه قولنامه انتقال ملک

نمونه قولنامه انتقال ملک  ******* طرفین قرارداد: مشخصات فروشنده: …………………………………………………………………………….. مشخصات خریدار: ……………………………………………………………………………… مورد معامله: …………………. ثمن معامله: مبلغ …. ریال رایج […]

ادامه مطلب
نمونه مبایعه نامه ملک
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

نمونه مبایعه نامه ملک

نمونه مبایعه نامه ملک یَااَیُّهَاالَّذِینَ آمَنُوا اَوْفُوابِالْعُقُودِ ماده۱: طرفین معامله: فروشنده: آقای/خانم ………………… فرزند ……… دارای شناسنامه شماره ……… صادره از ……… […]

ادامه مطلب
نمونه مبایعه نامه اتومبیل
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

نمونه مبایعه نامه اتومبیل

نمونه مبایعه نامـه اتومبیل یَااَیُّهَاالَّذِینَ آمَنُوا اَوْفُوابِالْعُقُودِ – ای کسانی که ایمان آورده‌اید به عهد و پیمان‌هایتان وفا کنید. ماده ۱:طرفین معامله: […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد بیع قطعی ملک
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

نمونه قرارداد بیع قطعی ملک

نمونه قرارداد بیع قطعی ملک ******* طرفین قرارداد: فروشنده: نام ……………….. نام خانوادگی ……………….. فرزند ……………….. دارای شناسنامه ……………….. صادره از ……………….. […]

0