×
ادامه مطلب
نمونه قرارداد تأسیسات برقی
۱۸ فروردین ۱۳۹۶

نمونه قرارداد تأسیسات برقی

قرارداد تأسیسات برقی طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. […]

ادامه مطلب
موافقت نامه قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی
۱۶ فروردین ۱۳۹۶

موافقت نامه قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی

موافقت نامه قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی طرفین موافقت نامه موافقت نامه حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی […]

ادامه مطلب
موافقت نامه پیمان های مهندسی (E.P.C)
۱۶ فروردین ۱۳۹۶

موافقت نامه پیمان های مهندسی (E.P.C)

موافقت نامه پیمان های مهندسی (E.P.C) تأمین کالا و تجهیزات ,  ساختمان و نصب طرفین موافقت نامه پیمان حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. […]

ادامه مطلب
قرارداد واگذاری فعالیت های خدمات عمومی
۱۶ فروردین ۱۳۹۶

قرارداد واگذاری فعالیت های خدمات عمومی

قرارداد واگذاری فعالیت های خدمات عمومی ( موضوع تصویب نامه های شماره ۳۸۳۲۶/ت ۲۷۵۰۶ ه‍ـ مورخ ۵/۹/۱۳۸۱ و ۸۴۵۱۵/ت ۳۴۶۱ هـ مورخ […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد ناظر پروژه پژوهشی
۱۵ فروردین ۱۳۹۶

نمونه قرارداد ناظر پروژه پژوهشی

  قرارداد ناظر پروژه پژوهشی طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد آموزش حین کار به شاغلین واحدهای صنعتی تولیدی
۱۱ فروردین ۱۳۹۶

نمونه قرارداد آموزش حین کار به شاغلین واحدهای صنعتی تولیدی

قرارداد آموزش حین کار به شاغلین واحدهای صنعتی تولیدی طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد فروش و نصب و راه اندازی آسانسور
۱۰ فروردین ۱۳۹۶

نمونه قرارداد فروش و نصب و راه اندازی آسانسور

 قرارداد فروش و  نصب و راه اندازی آسانسور طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد نگهداری – راهبری – سرویس و تعمیر بالابر یا آسانسور
۲۴ اسفند ۱۳۹۵

نمونه قرارداد نگهداری – راهبری – سرویس و تعمیر بالابر یا آسانسور

قرارداد نگهداری – راهبری – سرویس و تعمیر بالابر یا آسانسور طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد مشاوره توسعه امور حفاظت فیزیکی کارخانه
۲۱ اسفند ۱۳۹۵

نمونه قرارداد مشاوره توسعه امور حفاظت فیزیکی کارخانه

قرارداد مشاوره توسعه امور حفاظت فیزیکی کارخانه طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد لوله کشی آب و فاضلاب
۲۱ اسفند ۱۳۹۵

نمونه قرارداد لوله کشی آب و فاضلاب

قرارداد لوله کشی آب و فاضلاب طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی…………………نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس…………………………………………………………………. که […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد مشاوره تعویض قطعات
۲۱ اسفند ۱۳۹۵

نمونه قرارداد مشاوره تعویض قطعات

 قرارداد مشاوره تعویض قطعات طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد فضای سبز
۱۹ اسفند ۱۳۹۵

نمونه قرارداد فضای سبز

قرارداد فضای سبز طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای ……………. به شماره ملی ……… نام پدر ……………. شماره […]

0