×
ادامه مطلب
نمونه قرارداد خریـد خدمــات آموزشــی
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه قرارداد خریـد خدمــات آموزشــی

 قرارداد خریـد خدمــات آموزشــی طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد آموزش حین کار به شاغلین واحدهای صنعتی تولیدی
۱۱ فروردین ۱۳۹۶

نمونه قرارداد آموزش حین کار به شاغلین واحدهای صنعتی تولیدی

قرارداد آموزش حین کار به شاغلین واحدهای صنعتی تولیدی طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد خدمات تخصصی ارزیابی طرح پژوهشی
۲۳ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قرارداد خدمات تخصصی ارزیابی طرح پژوهشی

قرارداد خدمات تخصصی ارزیابی طرح پژوهشی (در قالب نیازهای محلی استان) طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد تحقیقات صنعتی
۱۹ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قرارداد تحقیقات صنعتی

قرارداد تحقیقات صنعتی طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس…………………………………………………………………. که ازین پس «کارفرما […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد پژوهشى
۱۶ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قرارداد پژوهشى

قرارداد پژوهشى طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد…………. به نشانی ………………….که منبعد در این قرارداد «واحد»نامیده می […]

ادامه مطلب
نمونه قــرارداد آمـوزشگــاه هــا
۱۵ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قــرارداد آمـوزشگــاه هــا

قــرارداد آمـوزشگــاه هــا این قرارداد براساس مفاد ماده ۱۰ و ۱۹۰ به بعد قانون مدنی با تراضی طرفین و در مورخ    /       […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد اجاره استخر و آموزش شنا
۹ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قرارداد اجاره استخر و آموزش شنا

قرارداد اجاره استخر و آموزش شنا طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ کارخانه  ………….. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام …………. و […]

ادامه مطلب
نمونه فرم قرارداد داخلی طرح‌های پژوهشی- کاربردی
۷ بهمن ۱۳۹۵

نمونه فرم قرارداد داخلی طرح‌های پژوهشی- کاربردی

فرم قرارداد داخلی طرح‌های پژوهشی- کاربردی طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد برگزاری کارگاه آموزشی (دوره آموزش کارکنان)
۱۶ اسفند ۱۳۹۴

نمونه قرارداد برگزاری کارگاه آموزشی (دوره آموزش کارکنان)

قرارداد برگزاری کارگاه آموزشی (دوره آموزش کارکنان) ماده اول – طرفین قرارداد: قرارداد حاضر در اجرای بخشنامه شماره۰۰/۲۰۵۴۹-۱۳۹۰/۰۸/۱۸  معاونت توسعه مدیریت و […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد خدمات آموزشی (تدریس در دوره آموزشی)
۱۶ اسفند ۱۳۹۴

نمونه قرارداد خدمات آموزشی (تدریس در دوره آموزشی)

نمونه قرارداد خدمات آموزشی (تدریس در دوره آموزشی) طرفین قرارداد: این قرارداد بین مرکز …….. که در این قرارداد به اختصار مرکز […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد انجام کار
۲۰ دی ۱۳۹۴

نمونه قرارداد انجام کار

نمونه قرارداد انجام کار قرارداد حاضر به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی در تاریخ…………….. فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای ………………………. به […]

ادامه مطلب
۱ آبان ۱۳۹۴

نمونه قرارداد حق التدریس

نمونه قرارداد حق التدریس در دانشگاه آزاد برای دانلود فایل نمونه قرارداد حق التدریس اینجا کلیک کنید  

0