×
ادامه مطلب
۱۹ بهمن ۱۳۹۷

توضیحاتی درباره دعوای مسئولیت مدنی

گروه میثاق ؛ آیا دعوای مسئولیت مدنی داور، منوط به ابطال رأی داوری اوست؟ خیر؛ به دلایل زیل که نیازمند تفصیل است: […]

ادامه مطلب
ظهر نویسی و امضای چک
۱۰ شهریور ۱۳۹۷

ظهر نویسی و امضای چک

چک یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین اسناد تجاری می‌باشد؛ سندی که از حیث ماهیت، یک سند عادی است، زیرا اشخاص عادی جامعه […]

ادامه مطلب
استارت آپ و جذابیت سرمایه گذاری در آن (بخش اول)
۲۷ مرداد ۱۳۹۷

استارت آپ و جذابیت سرمایه گذاری در آن (بخش اول)

در ارتباط با استارت آپ ها و جذابیت سرمایه گذاری در این حوزه، در بخش اول به بررسی استارت آپ ها و […]

ادامه مطلب
پیچ و خم الزام به اجرای مفاد قرارداد
۱۰ مرداد ۱۳۹۶

پیچ و خم الزام به اجرای مفاد قرارداد

حمایت: هر گاه متعهدی از انجام تعهدات خویش کوتاهی کند، طرف دیگر حق ندارد در ابتدا قرارداد را فسخ کند بلکه باید […]

ادامه مطلب
شرکت سهامی بیمه آتش سوزی
۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

شرکت سهامی بیمه آتش سوزی

شرکت سهامی بیمه آتش سوزی بیمه نامه آتش سوزی   شرکت سهامی بیمه …………………… شرکت سهامی بیمه ………………….. طبق پیشنهاد شماره ……………………… مورخ […]

ادامه مطلب
قراردادهای بیمه درمان گروهی جبران هزینه های بیمارستانی و اعمال جراحی
۱۱ فروردین ۱۳۹۶

قراردادهای بیمه درمان گروهی جبران هزینه های بیمارستانی و اعمال جراحی

قراردادهای بیمه درمان گروهی جبران هزینه های بیمارستانی و اعمال جراحی طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره […]

ادامه مطلب
درخواست سرمایه گذاری – براساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (فیپا)
۲۲ اسفند ۱۳۹۵

درخواست سرمایه گذاری – براساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (فیپا)

وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران درخواست سرمایه گذاری بر اساس […]

ادامه مطلب
نمونه بیمه نامه آتش سوزی
۲۲ اسفند ۱۳۹۵

نمونه بیمه نامه آتش سوزی

  بیمه نامه آتش سوزی شرکت  …………………… (سهامی بیمه)   شرکت سهامی بیمه …….. طبق پیشنهاد شماره ……………………… مورخ ……………. بیمه گذار […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد خرید کالا
۲۱ اسفند ۱۳۹۵

نمونه قرارداد خرید کالا

قرارداد خرید کالا طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای………………به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس……………. آدرس…………………………………………………………………. که ازین پس «خریدار»نامیده […]

ادامه مطلب
قرارداد مدیریت طرح
۹ اسفند ۱۳۹۵

قرارداد مدیریت طرح

قرارداد مدیریت طرح موافقت نامه حاضر همراه با اسناد و مدارک موضوع ماده ۲ آن که مجموعه ای غیرقابل تفکیک می باشد […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد فروش اقساطی (در قبال اسناد تجاری)
۲۶ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قرارداد فروش اقساطی (در قبال اسناد تجاری)

قرارداد فروش اقساطی (در قبال اسناد تجاری) طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ الف- بانک ……………………. شعبه  ………………………. به نشانی  ………………………………………………………… و […]

ادامه مطلب
فرم قرارداد پرداخت پاداش افزایش تولید کارگاه/شرکت
۱۶ بهمن ۱۳۹۵

فرم قرارداد پرداخت پاداش افزایش تولید کارگاه/شرکت

فرم قرارداد پرداخت پاداش افزایش تولید کارگاه/شرکت طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ این قرارداد بین شورای اسلامی کار/ انجمن صنفی/ نمایندگان […]

0