×
ادامه مطلب
درخواست پرداخت برای ضمانت نامه شرکت در مناقصه
۲۸ دی ۱۳۹۵

درخواست پرداخت برای ضمانت نامه شرکت در مناقصه

درخواست پرداخت برای ضمانت نامه شرکت در مناقصه نام بانک صادره کننده : ……………………. ما , امضا کننده زیر , ذینفع یک […]

ادامه مطلب
درخواست پرداخت برای ضمانت نامه حسن انجام کار
۲۸ دی ۱۳۹۵

درخواست پرداخت برای ضمانت نامه حسن انجام کار

درخواست پرداخت برای ضمانت نامه حسن انجام کار نام بانک صادرکننده : …………………. ما , امضاکننده زیر , ذی نفع یک ضمانت […]

ادامه مطلب
نمونه برگ دادخواست تجدیدنظر
۱۱ اسفند ۱۳۹۴

نمونه برگ دادخواست تجدیدنظر

نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومی- دادخواست تجدیدنظر ریاست محترم دادگاههای تجدید نظر استان ” نام شهرستان محل صدور رأی مورد تجدید […]

ادامه مطلب
نمونه برگ دادخواست به دادگاه نخستین
۱۱ اسفند ۱۳۹۴

نمونه برگ دادخواست به دادگاه نخستین

نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومی- برگ دادخواست به دادگاه نخستین   برگ دادخواست به دادگاه عمومی- برگ دادخواست به دادگاه نخستین […]

ادامه مطلب
نمونه دادخواست مهر و موم ترکه به انضمام کلیه خسارات قانونی
۱۱ اسفند ۱۳۹۴

نمونه دادخواست مهر و موم ترکه به انضمام کلیه خسارات قانونی

نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومی- مهر و موم ترکه به انضمام کلیه خسارات قانونی   ریاست محترم شورای حل اختلاف ” […]

ادامه مطلب
نمونه برگ دادخواست صدور قرار تأمین خواسته
۱۱ اسفند ۱۳۹۴

نمونه برگ دادخواست صدور قرار تأمین خواسته

نمونه برگ دادخواست صدور قرار تأمین خواسته ریاست محترم شورای حل اختلاف ” نام شهرستان محل اقامت خوانده” باسلام احتراماً به استحضار […]

ادامه مطلب
نمونه برگ دادخواست تجدید نظر
۱۱ اسفند ۱۳۹۴

نمونه برگ دادخواست تجدید نظر

نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومی- نمونه برگ دادخواست تجدید نظر   ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان اینجانب نسبت به دادنامه […]

ادامه مطلب
نمونه دادخواست قرار تامین خواسته
۱۱ اسفند ۱۳۹۴

نمونه دادخواست قرار تامین خواسته

نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومی- قرار تامین خواسته ریاست شورای حل اختلاف ” نام شهرستان محل اقامت خوانده” باسلام احتراماً به […]

ادامه مطلب
استشهادیه مخصوص گواهی انحصار وراثت
۷ اسفند ۱۳۹۴

استشهادیه مخصوص گواهی انحصار وراثت

برای دانلود فایل کامل بر روی لینک زیر کلیک کنید استشهادیه مخصوص گواهی انحصار وراثت  

ادامه مطلب
نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته
۷ اسفند ۱۳۹۴

نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته

نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومی- مطالبه وجه سفته ریاست محترم شورای حل اختلاف  “نام شهرستان محل اقامت خوانده” باسلام احتراماً به […]

ادامه مطلب
نمونه دادخواست مطالبه هزینه نقل و انتقال
۷ اسفند ۱۳۹۴

نمونه دادخواست مطالبه هزینه نقل و انتقال

 نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومی- مطالبه هزینه نقل و انتقال ریاست محترم شورای حل اختلاف “نام شهرستان محل اقامت خوانده” باسلام […]

ادامه مطلب
نمونه دادخواست تقسیم ترکه به انضمام کلیه خسارات قانونی
۷ اسفند ۱۳۹۴

نمونه دادخواست تقسیم ترکه به انضمام کلیه خسارات قانونی

نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومی- تقسیم ترکه به انضمام کلیه خسارات قانونی ریاست محترم مجتمع قضایی ” نام شهرستان محل اقامت […]

0