خرید
طرح دعوای حقوقی علیه فروشگاه اینترنتی (فسخ معامله بعلت خیار غبن)
199,000 تومان

طرح دعوای حقوقی علیه فروشگاه اینترنتی (فسخ معامله بعلت خیار غبن)

فروشگاه اینترنتی اقدام به گران فروشی نموده و کالا را به قیمت بسیار بالاتر از قیمت عرفی آن به خواهان فروخته است. […]