خرید
300,000 تومان

لوح فشرده کارگاه آموزشی «نکات مهم در باب انعقاد قراردادهای نرم افزاری» (در قالب DVD)

لوح فشرده این محصول در تهران طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت به کاربران تحویل داده خواهد شد.

جهت تحویل لوح فشرده، با شما هماهنگ خواهد شد.

پرداخت هزینه پیک بر عهده کاربر خواهد بود