×
خرید
5,000 تومان

دادخواست فسخ قرارداد (به علت نقض تعهدات)

دادخواست به منظور تنفیذ فسخ قرارداد به علت تخلف از شرط طرفین قرارداد برای انجام یک امر مشخص خود را در مقابل […]

خرید
5,000 تومان

دادخواست مطالبه مبلغ قرارداد از کارفرما

دادخواست مطالبه وجه قرارداد با تامین خواسته شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که انجام کار و یا سفارش پروژه ای […]

دانلود
رایگان

قالب ساده شکواییه (نمونه برگ شکایت)

خرید
20,000 تومان

قرارداد استخدام نیروی دفتری

این قرارداد برای شرکت ها، استارتاپ ها و مجموعه هایی که به دنبال استخدام یک نیرو به عنوان کارمند دفتری هستند، طراحی شده است.

شرح وظایف کارمند توسط کارفرما تعیین شده و شرح آن باید در ماده (۱) قرارداد قید شود.البته می توان شرح خدمات کارمند را در قالب یک پیوست نیز به امضا طرفین رساند.

مبنای محاسبه حق الزحمه کارمند، تعداد ساعات کاری فرد می باشد. میزان حق الزحمه به ازای هر ساعت کار، در ماده ۳ قرارداد تعیین می شود. به موضوع مرخصی های کارمند در ماده ۵ این قرارداد اشاره شده است.

از مزایای این قرارداد اشاره به ارکان اصلی قراردادهای کار است و قانون حاکم بر این قرارداد، قانون کار می باشد.

خرید
20,000 تومان

قرارداد جذب اسپانسر (حامی مالی)

قرارداد جذب اسپانسر ( یا حامی مالی/معنوی) برای شرکت‌ها و کسب‌وکارهایی که نیازمند تامین منابع مالی خود هستند. اما باید دقت داشت […]

خرید
20,000 تومان

قرارداد مشارکت و سرمایه گذاری

این قرارداد فیمابین دو طرف سرمایه گذار و سرمایه پذیر منعقد می‌گردد و شخص سرمایه گذار با ارائه نقدینگی، اقدام به مشارکت […]

خرید
5,000 تومان

نمونه دادخواست الزام به تحویل مبیع (کالای مورد معامله)

بسیار پیش می‌آید که شخصی به موجب قرارداد اقدام به خرید کالای مورد نیاز خود نموده و مبلغ قرارداد را نیز بطور […]

0