×
ادامه مطلب
سمینار “انتقال فناوری در صنعت ICT از طریق قراردادهای لیسانس و فرانچایز”
۳۰ تیر ۱۳۹۵

سمینار “انتقال فناوری در صنعت ICT از طریق قراردادهای لیسانس و فرانچایز”

موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان با همکاری کمیسیون استاندارد و تدوین مقررات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، سمینار “آشنایی با […]

ادامه مطلب
معرفی کتاب/ ح‍ق‍وق م‍دنی اص‍ول ق‍رارداده‍ا و ت‍ع‍ه‍دات ن‍ظری و ک‍ارب‍ردی
۵ خرداد ۱۳۹۵

معرفی کتاب/ ح‍ق‍وق م‍دنی اص‍ول ق‍رارداده‍ا و ت‍ع‍ه‍دات ن‍ظری و ک‍ارب‍ردی

ح‍ق‍وق م‍دنی اص‍ول ق‍رارداده‍ا و ت‍ع‍ه‍دات ن‍ظری و ک‍ارب‍ردی ‏سرشناسه : ق‍اس‍م زاده ، م‍رت‍ض‍ی ، ۱۳۳۹- ‏عنوان و نام پدیدآور : […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد خرید خدمات فرهنگی هنری
۲۶ اسفند ۱۳۹۴

نمونه قرارداد خرید خدمات فرهنگی هنری

نمونه قرارداد خرید خدمات فرهنگی هنری (از بخش غیر دولتی) قرارداد حاضر به استناد بند۱۱ تبصره ماده (۵۵) آیین نامه مالی معاملاتی […]

ادامه مطلب
اصول تنظیم قرارداد: برگ بررسی (چک لیست) انواع قراردادهای بین‌المللی و داخلی
۱ آبان ۱۳۹۴

اصول تنظیم قرارداد: برگ بررسی (چک لیست) انواع قراردادهای بین‌المللی و داخلی

معرفی کتاب اصول تنظیم قرارداد: برگ بررسی (چک لیست) انواع قراردادهای بین‌المللی و داخلی قابل استفاده حقوقدانان، مسئولان امور قراردادها، کارفرمایان، مشاوران […]

0