ادامه مطلب
۱۶ مرداد ۱۳۹۸

اشتباه، اکراه و اضطرار در معاملات

تفاوت اشتباه، اکراه و اضطرار برای صحیح‌ بودن یک معامله در دنیای حقوق به اراده‌ی هر دو طرف معامله نیاز داریم. این […]