×
ادامه مطلب
۲۹ مهر ۱۳۹۷

قراردادهای بی او تی ( BOT ) چیست؟

قرارداد های بی.او.تی (B.O.T) یا ساخت، بهره برداری و انتقال ( واگذاری ) به قراردادهایی گفته می شود که در آن شرکت یا شرکت […]

ادامه مطلب
۹ مهر ۱۳۹۷

انواع قراردادهای پیمانکاری

اقسام قراردادهای عمومی یا اداری قراردادهایی که در دستگاه ها رایج و متداول اند عبارتند از: مقاطعه کاری یا پیمانکاری دولتی: قراردادی […]

ادامه مطلب
۹ مهر ۱۳۹۷

شرایط پیمان در قراردادهای پیمانکاری

تعریف روابط بین ارکان یک پروژه یعنی بین کارفرما، مهندس مشاور و پیمانکار نیازمند یک آگاهی همه جانبه از ضوابط و مقررات […]

ادامه مطلب
۲۴ شهریور ۱۳۹۷

بیت کوین در ایران

با توجه نوع جستجوی ایرانی‌ها و البته مقایسه نمودارهای خرید کشورهای همسایه و پیشرفته به نظر می‌رسد تب بیت کوین در ایران […]

ادامه مطلب
۷ دی ۱۳۹۵

نمونه قرارداد حمل و نقل

نمونه قرارداد حمل و نقل قرارداد حاضر به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی در تاریخ ………… فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد پیمانکاری
۴ دی ۱۳۹۵

نمونه قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری این قرارداد فیمابین خانم/آقا……………………. به نمایندگی ……………….. به موجب معرفی نامه / حکم / شماره ……………………… به عنوان کارفرما از […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد قرض الحسنه از بانک
۴ دی ۱۳۹۵

نمونه قرارداد قرض الحسنه از بانک

قرارداد قرض الحسنه از بانک قرارداد شماره …………………… مورخ     /     / در این تاریخ بین بانک……………..شعبه …………….. به نشانی …………………… به نمایندگی […]

ادامه مطلب
نمونه قراداد چاپ کتاب
۱ دی ۱۳۹۵

نمونه قراداد چاپ کتاب

 قرارداد چاپ کتاب این قرارداد بین خانم / آقای : ………….. فرزند آقای ………….. دارای شماره شناسنامه ………….. صادره از ………….. به […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد خرید
۱ دی ۱۳۹۵

نمونه قرارداد خرید

 قرارداد خرید  ماده ۱- طرفین قرارداد : طرف اول قرارداد: خانم / آقای : ………….. فرزند آقای ………….. دارای شماره شناسنامه ………….. […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد طبخ غذا (آشپزخانه / تهیه غذا)
۱۲ آذر ۱۳۹۵

نمونه قرارداد طبخ غذا (آشپزخانه / تهیه غذا)

نمونه قرارداد طبخ غذا (آشپزخانه / تهیه غذا) قرارداد حاضر، فی ما‌بین؛ شرکت ………………. به شماره ثبتی ………………… ، نشانی …………………………………………….. ، […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد مهمان سرا (اجاره اتاق / سوییت)
۱۲ آذر ۱۳۹۵

نمونه قرارداد مهمان سرا (اجاره اتاق / سوییت)

نمونه قرارداد مهمان سرا (اجاره اتاق / سوییت) قرارداد حاضر به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی در تاریخ……………… فی ما‌بین؛ ………………………. به […]

ادامه مطلب
معرفی کتاب/ ت‍ح‍ل‍ی‍ل ح‍ق‍وق ق‍رارداده‍ا
۵ خرداد ۱۳۹۵

معرفی کتاب/ ت‍ح‍ل‍ی‍ل ح‍ق‍وق ق‍رارداده‍ا

ت‍ح‍ل‍ی‍ل ح‍ق‍وق ق‍رارداده‍ا  ‏سرشناسه : آدام‍ز، ج‍ان ن‍ورم‍ن ، – ۱۹۳۹ ‎Adams, Jhon Norman ‏عنوان و نام پدیدآور : ت‍ح‍ل‍ی‍ل ح‍ق‍وق ق‍رارداده‍ا/ […]

0